Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ za številne organizacije nudi podporo dejavnosti poklicnega razvoja in mreženja, med njimi strateško strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, krepitev organizacijske zmogljivosti ter vzpostavljanje nadnacionalnih partnerstev sodelovanja z organizacijami iz drugih držav, ki naj bi pripomogla k inovativnim rešitvam in izmenjavi najboljših praks.