22. jul 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

ZDRAVA ŠOLA 2017/18


Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko vsakdo doseže takrat, ko ima različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Na šoli deluje šolski tim, ki se sestaja letno in se usklajuje v vseh nalogah, ki so povezane z zdravim načinom življenja.

Člani tima za Zdravo šolo so: vodja tima Klavdija Artank, namestnica vodje Anja Erjavec, organizatorica šolske prehrane Špela Mišmaš, športna pedagoginja Jožica Krajnc Romih, šolska psihologinja Veronika Kovačič, pomočnica ravnateljice Dušanka Klančar in ravnateljica Manica Skok.

Dejavnosti v začetku ter tekom šolskega leta načrtujemo , ob koncu pa te naloge evalviramo. Vodja tima se najmanj trikrat letno udeleži srečanja, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje in vodi regijski koordinator Zdravih šol iz NIJZ OE Celje, kjer se obravnavajo različne teme in informacije o dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem. Skupaj s šolami izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obdelujemo eno šolsko leto. Poleg izbrane teme se ukvarjamo s svojimi specifičnimi projekti in sodelujemo z zdravstvenimi ustanovami: Zdravstveni dom Laško, policijska postaja in RK Laško. Kot šola skrbimo, da promocijo zdravja vključimo v vse vidike vsakdanjega življenja, v pravila, klimo, medsebojne odnose, organizacijo interesnih dejavnosti in tudi v sodelovanje s starši.

V tem šolskem letu bo vodilna rdeča nit »Zdravo prehranjevanje, gibanje, duševno zdravje«.

Plan dela za šolsko leto 2017/2018:

 skrb za zobe za učence od 1. do 4. razreda,
 minuta za zdravje (jutranja telovadba v vseh oddelčnih skupnostih),
 različne aktivnosti ob tednu otroka,
 projekt Medgeneracijsko povezovanje (projekt simbioza),
 načrtovanje zdrave prehrane v šoli,
 kultura prehranjevanja,
 delavnice na temo zdravja,
 dnevi dejavnosti
 dejavnosti za psiho-fizično zdravje učencev in učiteljev,
 akcija Zlati sonček in Krpan,
 osnove Prve pomoči,
 7. april, dan zdravja – razredne ure,
 22. april, DAN ZEMLJE,
 okoljeljubci – čiščenje okolice šole in zbiranje starega papirja…

 

Vodja zdrave šole, Klavdija Artank


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani