24. sep 2017
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 


UNESCO NA OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE 2016 / 2017  

Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje.

Pridružene šole so zavezane spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel, kar izvajajo preko projektov, s katerimi skušajo otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Strategija in načrt dela ASP mreže (2004-2009) je kot ključne elemente poudarila 4 stebre učenja za 21. stoletje: vedeti, delati, biti in živeti skupaj, in spodbujanje kvalitetnega izobraževanja, kot je opredeljeno v Dakarskem okvirnem načrtu. ASP učenci in učitelji delajo skupaj v razredu in izven njega za razvoj inovativnih učnih pristopov, metod in gradiv.

Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere teme/vsebine bomo poglabljali:
- Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje
- Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
- Globalno državljanstvo in medkulturno učenje - tudi skozi projekt UČENEC POUČUJE
- Svetovni problemi
- Megeneracijsko sodelovanje
- Zdrav način življenja - več gibanja v naravi (sodelovanje na teku na 100m)
- Bralna pismenost - NOČ BRANJA 2017
 

Projekti v katerih bomo sodelovali v šolskem letu 2016 / 2017:
- PTICE MIRU (OŠ Lava) / Zaključek projekta bo v petek, 16. 9. 2016. / Slogan projekta: "TUDI TI LAHKO SPREMENIŠ SVET." / Zadolženi: Dušanka Klančar Projekt je zaključen.

- UČENEC POUČUJE (IV. osnovna šola Celje) / Tema: GLOBALNO DRŽAVLJANSTVO in/ali MEDKULTURNO UČENJE. / Sreda, 5. 10. 2016 / Zadolženi: Dušanka Klančar. Projekt je zaključen.

- DRUGAČNOST NAS BOGATI (OŠ Frana Metelka Škocjan) Projekt traja celo šolsko leto in se zaključi 21. maja na svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. / Zadolženi: Dušanka Klančar

- NA MOSTOVIH USTVARJALNOSTI (OŠ Zreče) Projekt traja celo šolsko leto in se zaključi konec maja. Zadolženi: Špela Mišmaš.

-  UNESKO VRTIČKI (OŠ Zreče) / Projekt traja celo šolsko leto in se zaključi konec maja ali v začetku junija. / Zadolženi: Dušanka Klančar, Klavdija Artank

- DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC (UNESCO središče Ljubljana) / 10. december 2016. / Zadolženi: VSI, UNESCO krožek.

- DREVO = ŽIVLJENJE (OŠ Frana Kranjca Celje) / Zaključek projekta v mesecu maju. / Zadolženi: Katja Mejač

- OTROŠTVO PODAJA ROKO MLADOSTI (OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka)/ zaključek projekta konec aprila/ Zadolženi: Katja Mejač

-  ENO TREE PLANTING EVENT (Finski projekt) / September 2016 ali junij 2017. / Zadolženi: Katja Mejač

- USTVARJAMO IZ ODPADNEGA MATERIALA (OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana) / 3. marec 2017/ Zadolženi: Klara Trkaj in sodelavke. Projekt je zaključen.

-  DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI ZA DIALOG IN RAZVOJ: Pripravi eno izmed UNESCO središč Slovenije. / Izvedba je še vprašljiva.

- MENJAJ BRANJE IN SANJE (Gimnazija Ledina)/April 2017 Zadolženi: Karmen Ulaga in tim strokovnih delavce

-  TEK NA 100m: 16 september 2016 (Atletska zveza Slovenije) / Zadolženi: Jožica Krajnc Romih Projekt je zaključen.

- DOBRODELNOST: Skozi celo šolsko leto se bomo vključevali v različne dobrodelne akcije.

- NOČ BRANJA: dejavnosti bodo v tednu knjige v aprilu 2017 / zadolženi: Karmen Ulaga in tim strokovnih delavcev.

 

Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let:


- 2013 - 2022: Mednarodno desetletje zbliževanja kultur
-  21. september: Mednarodni dan miru (sodelovanje v projektu "POZDRAV PTIC MIRU")
-  5. oktober: Svetovni dan učiteljev (UNESCO )(izvedba nacionalnega projekta UČENEC POUČUJE)
- 16. oktober: Svetovni dan hrane (zdrav slovenski zajtrk)
- 14. november: Svetovni dan sladkorne bolezni
- 1. december: Svetovni dan boja proti AIDSu
- 10. december: Dan človekovih pravic (srečanje šol v Ljubljani)
- 15. ferbruar: Zlata pentlja (dan podpore najmlajšim onkološkim bolnikom)

- 22. april: Svetovni dan Zemlje
- 23. april: Svetovni dan knjige in avtorskih pravic (noč branja)
- 21. maj: Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:


- čistilne akcije
- humanitarno zbiranje zamaškov
- prostovoljstvo v šoli: pomoč sošolcem pri učenju, prostovoljstvo v oddelkih OPB in pri učencih s posebnimi potrebami
- prostovoljstvo pri računalniškem opismenjevanju starostnikov
- zbiralne akcije za Rdeči križ Laško
- okoljsko humanitarna akcija zbiranja odpadnega papirja
- izdelovanje novoletnih voščilnic za šolski sklad (financiranje malice in razširjenega programa učencem v socialni stiski)UNESCO HIMNA

Himna je bila prvič javno predstavljena 10. 12. 1997 na OŠ Cirila Kosmača Piran ob praznovanju 50. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic. Slovesnosti se je udeležil tudi Generalni direktor UNESCA dr. Federico Mayor in številni gostje iz Pirana in Slovenije.


NAŠ UNESCO

NAŠE MISLI NESKONČNE SO,
BREZMEJNE KAKOR NEBO,
SANJE NANJ PRIČARAJO,
IZ PESMI STKANO MAVRICO.

IN TA MELODIJA JE,
NAPEV OTROŠKIH ŽELJA,
K SONCU ŠIRI KRILA,
NA NJIH NAJ PONESEM TE TJA,
KJER JE SREČA DOMA.

U – N – E – S – C – O
UP TO THE SKY WE CAN GO!
U – N – E – S – C – O
LOVE TO THE PEOPLE WE SHOW!

KOT GALEBI, KI PREK VALOV,
SE VEDNO VRAČAJO DOMOV,
NEVIDNE NITI NAS VEŽEJO,
NA NAŠ DOMAČI KROV.

LJUBIM SONCE, NEBO IN ČAS,
KI SVOBODNI SO KOT JAZ
IN LE ENO SI ŽELIM,
DA ZA SREČO, LJUBEZEN IN MIR
NE BO NIKDAR OVIR.

U – N – E – S – C – O,
LOVE TO THE PEOPLE WE SHOW!
U – N – E – S – C – O!
U – N – E – S – C – O,
UP TO THE SKY WE CAN GO!
U – N – E – S – C – O!
U – N – E – S – C – O,
LOVE TO THE PEOPLE WE SHOW!

 

POROČILA:

 

Pozdrav ptic miru na OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Z letošnjim šolskim letom se je naša šola pridružila mednarodni mreži UNESCO ASP šol in vrtcev. Že kar na začetku šolskega leta smo se začeli pripravljati na prvi UNESCO praznik. Obeležili smo DAN MIRU. Osrednja tema, rdeča letošnjega praznika se glasi »TUDI TI LAHKO SPREMENIŠ SVET.«
S projektom POZDRAV PTIC MIRU povezujemo šole in širšo družbo tako v Sloveniji kot v tujini in jih ozaveščamo, da lahko vsak človek prispeva svoj košček v mozaik lepše in mirne prihodnosti.
Pri razredni uri 7. b razreda in pri UNESCO krožku smo izdelali ptice miru in jih opremili s spodbudnimi mislimi o miru.:

»Ni poti k miru, mir je pot.«
Mahatma Gandi

"Mir ima za svet isto vrednost,
kot jo ima kvas za kruh."
Talmud

»Kjer ljudje v miru žive,
jim ptice rajsko žvrgole.«
Slovenski pregovor

Odločili smo se, da našo poslanico ponesemo po kraju vse do zdravilišča Rimske terme. Tam so nas zelo prijazno sprejeli in nam dovolili, da smo pristopili h gostom term in jim predali naše sporočilo.
Vodstvu Rimskih term smo zelo hvaležni za dobrodošlico in za prigrizek.

UNESCO ASPnet koordinatorica na
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Dušanka Klančar
 

 

5. OKTOBER, SVETOVNI DAN UČITELJEV, KROS PO RUSKI STEZI IN OBISK MUZEJA V RIMSKIH TERMAH

V sredo, 5. 10. 2016, smo začeli dan z majhno pozornostjo učiteljicam in učiteljem. Učenci UNESCO krožka smo namreč obeležili svetovni dan učiteljev. Vsaki učiteljici in učitelju smo pripravili majhno pozornost s sporočilcem. Praznovanju svetovnega dneva učiteljev se vsako leto pridružuje več kot 100 držav, in sicer vse od leta 1994. Ta dan na pobudo UNESCA posvečamo razmisleku o položaju učiteljev in njihovega poklica.
V oktobru naša šola že tradicionalno prireja kros po Ruski stezi. Na takšen način se poklonimo vsem ruskim in ujetnikom drugih narodnosti, ki so v ujetništvu s prisilnim delom ustvarili našo čudovito sprehajalno pot.
Športni dan smo pričeli z zborom na igrišču. Učenci od 6. do 9. razreda so dobili navodila za kros na Ruski stezi. Skozi hladno jutro smo se odpravili do zdraviliškega parka, si ogledali in postavili progo krosa.
Po kratkem odmoru se je pričel tek.
Razredi, ki so čakali, da se poženejo po progi, so ta čas koristno izkoristili in si ogledali muzej v Rimskih termah. Tam sta nas sprejela ga. Saša Omahna in g. Tomaž Jastrobnik, ki nas je popeljal skozi zgodovino Rimskih Toplic in Rimskih term. V tem času smo se malo odpočili, pogreli in tudi podprli s pecivom in sokom, s katerim so nas prijazno pogostili.
Dopoldne se je izteklo, kros smo pretekli, dobili smo naše zmagovalce.

Po izračunu naše učiteljice športa ge. Jožice Krajnc Romih je 122 učencev ta dan opravilo skupaj kar 2806000 korakov oziroma skupno 485,2 km. Vsi skupaj, tako učitelji kot učenci smo tako opravili pot od Rimskih Toplic do Splita.

 

"UČENEC POUČUJE"
NACIONALNI PROJEKT Z MEDNARODNO UDELEŽBO

EVALVACIJSKO POROČILO 2016 / 2017

Ime šole: OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Naslov: Aškerčeva cesta 1, 3272 Rimske Toplice
Telefon: 03 733 82 30
Elektronski naslov: os-rimsketoplice@guest.arnes.si

Ime in priimek vodje projekta na šoli: Dušanka Klančar
e-mail: dusanka_klancar@yahoo.co.uk

Število učencev/dijakov, ki so učili: 1

Število učencev/dijakov, ki so poslušali učitelja - učenca/dijaka: 18

Število učiteljev - mentorjev, ki so sodelovali z učenci/dijaki: 1

Podatki mentorjev (ime, priimek, šola):

Dušanka Klančar
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

V katerih razredih so poučevali učenci/dijaki?
A. V svojem razredu.
B. V drugih razredih.

Katere predmete so poučevali:
Državljanska in domovinska kultura ter etika na temo Bošnjaška kultura

Nekaj mnenj, ki so jih podali učenci/dijaki:
Učencem se je zdela učna ura zelo zanimiva. Izvedeli so veliko stvari, ki jih niso poznali. Veliko so spraševali zlasti v povezavi z islamsko vero. na koncu ure so podali izjave v smislu kot: »Tega pa res nisem vedel«.

Mnenja mentorjev:
Učenec 8. b razreda Armin Avdič je pripravil učno uro na temo Bošnjaška kultura. Uro je izvedel v 7. a razredu, v katerem je nov učenec, ki se je septembra priselil iz Bosne in Hercegovine in še ne obvlada slovenskega jezika in se še vedno postopoma vključuje v slovensko družbo.
Arminu je uspelo razbliniti določene predsodke glede islama, razložil je tudi zgodovino Bosne in Hercegovine, predvsem pa so učenci začutili spoštovanje do njegove kulture in kulture novega sošolca. Armin je namreč s ponosom in žarom govoril o svojem bistvu, svoji identiteti.
Skozi vso uro je uspešno vključeval učence v debato, obenem pa vzdrževal učiteljsko avtoriteto in integriteto.
Svoj učiteljski opravil z odliko.
Zelo pozitiven vidik te učne ure je bil tudi ta, da smo odprli medkulturni dialog, ki se je odvijal v luči medsebojnega spoštovanja in sprejemanja.
 

POROČILO O UDELŽBI NA DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC V CANKARJEVEM DOMU V LJUBLJANI

Danes, 16.12.2016 smo se v Ljubljani, Cankarjevem domu udeležile dogodku, ki ga organizira društvo Unesco. V uvodu smo si ogledali prestavo, z naslovom Akord za akordom, ki je govorila o človekovih pravicah in da jih nekateri ljudje niso deležni oz. so jim kršene.
Po predstavi nam je nekaj povedal tudi g. Jože Bogataj, predsednik nacionalnega društva Unesco za njim pa še g. Darko Štrajn, podpredsednik nacionalnega društva Unesco. Po govoru smo se udeležili treh delavnic in sicer delavnice za boljše razumevanje slepih. Te sva se udeležili z namenom, da bi bolje razumeli učenko na naši šoli, ki se s takšnimi rečmi spopada vsak dan. Na drugi delavnici sva si izdelali mozaik, na zadnji pa spoznali psičko Teso, ki je terapevtski pes. Tesa pomaga otrokom pri učenju in branju saj je odlična poslušalka in jo imajo otroci zelo radi. Pozna veliko trikov, kot so pozdrav, tunel, kdo je gospodar, poiskati žogico. Zelo rada se igra.
Po koncu delavnic smo si ogledali plesno predstavo z naslovom Skupinske vezi, ki so jo uprizorile učenke in učenec SVŠGL. Zapeli pa so nam tudi himno Unesca.
Imeli sva se fino in se naučili marsikaj novega.

Eva Žveplan in Nika Jerman
pod vodstvom učiteljice
Dušanke Klančar
 

 

POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA USTVARJAMO IZ ODPADNEGA MATERIALA


ZAVOD: OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
SMO UNESCO VRTEC/ŠOLA: da/ne (v uvajanju)
MENTOR/JI (za izdajo potrdila o sodelovanju): Klara Trkaj
DATUM IZVEDBE: 15.2. (lončki za barvice - zajčki)
20.1. (pingvinčki)
7.10. (sove)
SODELUJOČI (navedite triado/letnik in število)
OTROCI: UČENCI: 1.a (16 učencev)
DIJAKI: UČITELJI/VZGOJITELJI: Klara Trkaj
DRUGO:
KRATEK OPIS IZVEDBE: Z učenci pri pouku, v jutranjem varstvu in na ustvarjalnih uricah večinoma ustvarjamo iz odpadnega materiala. Ker smo že vrsto let EKO šola, nam je to nekaj običajnega. Tudi v tem šolskem letu smo izdelali že precej izdelkov. Navajam le tri.

LONČKI ZA BARVICE – Tetrapakom jogurtov sem z olfa nožem odrezala zgornje dele, da so nastale posodice. Učenci so jih oblekli v stare razrezane žabe, ki so jih zgoraj prilepili, da ne bi zdrsele dol. Iz moosgumija so izrezali še ušesa, smrček in brke ter jih prilepili na embalažo. Dodali so še migajoče oči in svoje lončke – zajčke napolnili z barvicami, flomastri, svinčniki … Nastal je uporaben izdelek, ki so ga odnesli domov.

PINGVINČKI – Učenci so predhodno iz das mase najprej naredili kroglice za glave svojih pingvinčkov. Na dan izdelave so bile glave že suhe, zato so jih lahko prebarvali s črno tempera barvo. Za trup smo porabili posodice za shranjevanje lističev za merilnik sladkorja v krvi. Učenci so vsak svojo posodico prebarvali z mešanico črne tempera barve in mekol lepila. Ko se je vse skupaj posušilo, sem jim glavo prilepila z lepilno pištolo. Medtem so iz belega papirja izrezali trebušček, iz črnega šeleshamerja krila, iz oranžnega šeleshamerja pa so nastali kljunčki in noge. Ko smo iz odpadnega modrega blaga naredili morje in dodali še ledene ploskve – koščke stiroporja – so naši pingvinčki še bolj prišli do izraza. Še danes nam krasijo razstavni prostor pred našo učilnico.

SOVE – V času ko nas je obiskala tetka Jesen smo ustvarjali na jesensko tematiko. Izdelali smo sove iz tetrapakov od soka. Krila iz tetrapakov sem z olfa nožem učencem pripravila sama. Izrezala sem jim tudi trebušček. Potem so tetrapake prebarvali z mešanico mekol lepila in rjave tempera barve. Za oči so uporabili pokrovčke drugih jogurtov. Iz šeleshamerja so izdelali še kljunčke in sove so bile končane. Da smo pričarali pravo jesen, smo iz odpadnih rolic in šeleshamer papirja izdelali še drevesa, ki so jih okrasili z odtisi prstov - jesenskimi listi. Naš jesenski gozd je krasil hodnik razredne stopnje.

 

UNESCOVI VRTIČKI - POROČILO O PROJEKTU
»V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.«

IME IN PRIIMEK VODJE PROJEKTA: Klavdija Artank

Število sodelujočih učencev/razredi (oddelki): OPB 2 (25 učencev) in 15 učencev predmetne stopnje, skupaj 40 učencev

Na travniku pred šolo imamo skalnjeki, ki jih je bilo potrebno urediti. Jeseni in čez zimo so bili v dokaj klavrnem stanju.


V oddelku OPB2 smo se odločili, da bomo poskušali vzgojiti zelišča v koritih kar v učilnici.
Pripravili smo zemljo, nastavili korita in posejali semena.
Vsako posejano seme smo tudi označili s tablico, ki smo jo izdelali sami.
Vsa semena niso vzklila. Najbrž nismo imeli pravih pogojev. Uspel nam je petršilj, šetraj, drobnjak in bazilika. Sreče nismo imeli s koprom, meliso in timijanom.

 


POROČILO O PROJEKTU: DRUGAČNOST NAS BOGATI

IME IN PRIIMEK VODJE PROJEKTA: Dušanka Klančar

Na predmetni stopnji smo se z drugačnostjo ukvarjali skozi celo šolsko leto.

- V letošnjem šolskem letu smo s podružnične šole v 6. razred dobili učenko Mio, ki je slepa. Že prvi šolski dan smo v vsakem razredu na predmetni stopnji priredili delavnico »Kako je biti slep«, da smo se za trenutek vživeli v njen položaj. Seznanili smo se tudi s pravili skupnega sobivanja. Na začetku in na koncu šolskega leta so učenci izpolnili anketo o njihovem odnosu do Mie. Tako smo obeležili 15. oktober – Mednarodni dan bele palice. Ogledali smo si tudi nekaj prispevkov s spleta o življenju slepih otrok.

Pripravili smo delavnice:
- V okviru razrednih ur smo skozi gradivo »Iskalci biserov« ugotavljali, da je drugačnost tudi enkratnost.
Število sodelujočih učencev na predmetni stopnji: 128

- Z društvom invalidov Rimske Toplice smo sodelovali tako z likovnimi kot literarnimi prispevki. Na razredni stopnji so učenci prebrali knjigo Veveriček posebne sorte in likovno poustvarjali. Na predmetni stopnji pa smo se konkretno lotili problematike in proučili, kakšne so mobilne možnosti nekoga, ki je v vozičku v Rimskih Toplicah.
Število sodelujočih učencev na šoli skupaj s podružnicami: 322

 

- Kurent in njemu podobni kosmatinci (delavnica UNESCO o drugačnosti):
Najprej smo spoznali lik kurenta, vrste kurentov, kurenta nekoč in danes. Nato smo spoznali še ostale pustne maske, ki so podobne kurentu. Umestili smo jih na zemljevid Evrope. Ugotovili smo, da imajo ti tako imenovani kosmatinci skupen izvor. Večina Evropejcev je namreč indoevropejskega izvora.

Rešili so učni list, s katerim so ugotovili nivo znanja o kurentih in dopolnili znanje še o drugih evropejskih kosmatincih. Učenci so se razdelili na tri skupine in vsaka skupina je ustvarila svoj del PPT-ja (kurenti, kurentove spremljevalne maske in kurentu podobni kosmatinci).
Ugotovili smo, da smo si v raznolikosti vseeno podobni, saj imamo vsi ljudje skupen izvor. Pomembno je tudi, da so ti pustni liki zaščiteni preko UNESCO-a, saj tako ne bodo prepuščeni pozabi.
Število sodelujočih učencev na predmetni stopnji: 11

- Delavnica Kamenčkanje:
Ugotovili smo, da je igra univerzalna in da jo poznajo na vseh celinah. Ogledali smo si različne načine kamenčkanja. Lotili smo se tudi vizualne podobe naših kamenčkov in jih poslikali z akrilnimi barvami. Izdelali smo še lične škatlice.

Število sodelujočih učencev na predmetni stopnji: 7

V okviru projekta drugačnost nas bogati smo obeležili še dva dneva:
- 14. november - Svetovni dan sladkorne bolezni:
Učenci UNESCO krožka so pripravili kratko predavanje učencem razredne stopnje med malico o diabetesu. Vsak učenec je prejel tudi nalepko z modrim krogcem na belem ozadju.
Na naši šoli je v 3. razredu učenec Taj Erik, ki ima diabetes, zato smo akcijo ponovili še v njegovem razredu in tudi tam podelili učencem nalepke.
Število sodelujočih učencev na šoli: 153

- Zlata pentlja - Dan otrok obolelih z rakom:
Sedmošolec Miha je v lanskem šolskem letu prebolel levkemijo, zato smo s kupno akcijo 7.a in 7.b razreda opozorili na težave, ki spremljajo male bolnike. Miha je spregovoril pred celo predmetno stopnjo in podelil s sošolci svojo izkušnjo. Izdelali smo zlate pentlje in jih podelili učencem od 4. do 9. razreda.
Število sodelujočih učencev na šoli: 161


V PROJEKTU SMO SODELOVALI

1. DEJAVNOSTI SKOZI VSE LETO.
2. SODELOVANJE NA NATEČAJU METELKOVO PERO (PRISPEVEK O INVALIDNOSTI – ŽE POSLAN).

 

 

POROČILOo izvedbi projekta MENJAJ BRANJE IN SANJE


MENTORICE : Veronika Kovačič, Milena Suhodolčan in Karmen Ulaga
DATUM IZVEDBE: četrtek, 20. april 2017 in petek, 21. april 2017

SODELUJOČI:
Otroci: / Učenci: 31

Dijaki: / Učitelji/Vzgojitelji: 3


OPIS IZVEDBE:

V noči iz četrtka, 20. aprila, na petek, 21. 4. 2017, smo učenci in učiteljice pripravili in izvedli 5. noč branja z temo Drugačni tako in drugače – Menjaj branje in sanje. Dejavnosti se je udeležilo 31 učencev, ki so s seboj prinesli svoje knjige, spalne vreče in dobro voljo.

Na začetku noči branja se nam je predstavil bivši učenec Luka Horjak, ki na matematičnem področju dosega vrhunske rezultate. Predstavil nam je, kako se pripravlja na mednarodna tekmovanja, tudi na matematično olimpijado, možgane pa nam je prebudil tudi z nekaj nalogami, ki so le na videz izgledale enostavne. Nato so se predstavili učenci naše šole, ki se lahko pohvalijo z izjemnimi talenti. Predstavili so svoje izkušnje, svojo drugačnost v primerjavi z ostalimi učenci. Spoznavali smo strelstvo z Nikom Matkom, kako Lana Jošovc usklajuje šolo s košarko in izkušnjo Miha Ocvirka z dolgotrajno boleznijo.

Za tem uvodnim delom pa smo se posvetili knjigam. Slepa učenka Mia Koritnik nam je predstavila knjige, ki so prilagojene slepim. Ker je bila ena od tem letošnje noči branja Drugačni tako in drugače, smo v šolski knjižnici spoznavali knjige, ki predstavljajo drugačnost med ljudmi in različne težave, ki lahko doletijo vsakogar (nasilje, alkoholizem, bolezni …).

Sledila je večerja, nato pa predstavitev knjig, ki so jih učenci prinesli s seboj. Knjige so predstavili s citati iz knjig. To so bile hkrati tudi njihove vstopnice v noč branja. Po predstavitvah knjig so si učenci knjige zamenjali. S tem smo sodelovali pri Unesco projektu Menjaj branje in sanje. Ker so učenci izbirali odlične citate, so s tem navdušili sošolce, da so si navdušeno izbrali nove knjige in jih prebirali.

S citati so učenci poskrbeli, da sta se odlično povezali obe temi letošnje noči branja. Učenci so izbrali kar nekaj del mladinske književnosti s temo drugačnosti. Citati, ki odlično predstavljajo letošnjo noč branja, so iz knjige Spletna punca na turneji: »Vse je mogoče, če res verjameš vase, pa naj zveni še tako klišejsko. Strmeti moraš višje, kot misliš, da zmoreš!«, iz knjige Nitke smo spoznali citat: »Pravo prijateljstvo premaga vse ovire.«, iz Piflarja: »Ali se spet nisi učil? In to dober mesec pred konferenco!«. Kar dva učenca sta predstavila delo Mali princ, eden od citatov je: »Človek dobro vidi le s srcem.«. Nekaj vrst drugačnosti smo spoznali tudi ob citatih: »Ted, ta tvoj sindrom, ki ga imaš, kako se počutiš z njim? V redu, ker moji možgani delujejo kot računalnik.« in »Zakaj vedno jaz? Zakaj moram vedno jaz nasrkati? In zdaj bom do konca življenja slepa.« Tudi Princeska z napako opisuje drugačnost: »Drugačna je bila od drugih, zato je nihče ni maral. Ko se je Fatimi zgodilo nekaj neobičajnega in to si ni želela niti vedela, so jo vsi imeli raje, se obnašali do nje lepo.« in še kup drugih. In za konec citat iz Gospodarja prstanov, vsem v poduk: »Celo najmanjši lahko spremeni prihodnost.«

Po predstavitvah knjig smo se odpravili v krajevno knjižnico, kjer so se učenci v dveh skupinah pomerili v kvizu in pantomimi o pravljičnih in knjižnih junakih. Ob tem so se zelo zabavali. V šolo smo se vrnili ob 22.20 in se pripravili na spanje. Učenci so se udobno namestili v telovadnico na blazine, prižgali nočne lučke in začeli z branjem. Med 23.30 in 24.00 smo počasi pogasnili lučke, odložili knjige in zaspali.

Zjutraj smo pospravili telovadnico, pojedli zajtrk, evalvirali noč branja in se nato priključili dejavnostim Eko dneva.

Učenci so po končani noči branja izpolnili tudi kratek evalvacijski vprašalnik. Najprej so odgovarjali na vprašanje, kaj jim je bilo na noči branja všeč. Večini učencev je bil najbolj všeč obisk krajevne knjižnice Rimske Toplice, navdušeni pa so bili tudi nad branjem, druženjem in izmenjavo knjig. Želeli so si tudi več časa za druženje z vrstniki, sicer pa jim je bila noč branja všeč, saj ne bi ničesar spremenili. Da so bili učenci nad nočjo branja navdušeni, kažejo tudi ocene dejavnosti, Vsi učenci so ocenili letošnjo noč branja s 4 ali 5, vmes se je prikradla le ena ocena 3. Povprečna ocena je tako znašala 4,5. Učenci so noč branja opisovali predvsem z besedami: zabavno, zanimivo, veselo, poučno, zaspano … pomembno pa je predvsem to, da so učenci navajali pozitivne besede, ki kažejo, da so učenci noč branja doživljali kot prijeten dogodek. Vprašalnik kaže, da so bili učenci nad letošnjo nočjo branja navdušeni in jim je ostala v lepem spominu.
 


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2017 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani