20. avg 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Šola v naravi, tabori, tečaj plavanja


Šola za varno in zdravo življenje je glavni namen omenjenih dejavnosti.  Programi oziroma cilji načrtovanih dejavnosti izhajajo iz planov dnevov dejavnosti in pouka.
 

RAZRED

KRAJ -DEJAVNOST

ČAS

                       VODJA

3. r.

Tabor na Gorah ob zaključku
1. triletja

junij 2018
 

Ana Mavrin
 

5. r.
 

Poletna šola v naravi s tečajem plavanja; Ankaran

junij 2018
 

Daniela Babič
 

7. r.
 

Zimska šola v naravi s tečajem smučanja

26.3 - 30.3. 2018

Franc Unuk / Katja Mejač


Šola v naravi je v ZOsn opredeljena kot organizacijska oblika, v okviru katere se izvaja del obveznega programa in druge dejavnosti, ki so določene v letnem delovnem načrtu šole. Poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.


Tudi v tem šolskem letu bo za učence 3. razreda matične šole in podružničnih šol - ob zaključku 1. triletja organiziran tabor (predvidoma na Gorah) s poudarkom na uresničevanju ciljev naravoslovnega, športnega, umetniškega, vzgojnega področja.

Za učence 5. razreda matične šole in podružničnih šol bo organizirana poletna šola v naravi - na morju (v Ankaranu) s poudarkom na učenju plavanja ter spoznavanju naravnih in kulturnih značilnosti pokrajine .

 Za učence 7. razreda načrtujemo zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja predvidoma v CŠOD Gorenje/Rogla.

V poletni in zimski šoli v naravi ter v CŠOD plačajo starši stroške bivanja in prehrane. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) subvencionira izvedbo poletne, Občina Laško pa izvedbo zimske šole v naravi. Del sredstev za subvencije zagotavlja tudi Šolski sklad.
 

PLAVALNI TEČAJI (PT)
 

RAZRED DEJAVNOST PREDVIDENI
ČAS/KRAJ
SOFINANCIRA
1. razred Naučimo se plavati
(Zlati sonček); 10 ur
24. - 26. 4. 2018
Hrastnik
Zavod za šport RS Planica
2. razred Tečaj plavanja; 20 ur 7. - 11. 5. 2018
Hrastnik
Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in
šport (MIZŠ)
5. razred TP v sklopu poletne
šole v naravi
11. - 15. 6. 2018
Ankaran
Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in
šport
6. razred Preverjanje znanja
plavanja
november 2017
Hrastnik
Zavod za šport RS Planica
6. - 9.
razred
Plavanje (ŠD) junij 2018
Rimske Toplice
Aqua Roma


Za vse dejavnosti razširjenega programa Občina Laško in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zagotavljata še dodatne subvencije. Del sredstev v svojih planih zagotavlja tudi Upravni odbor šolskega sklada OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani