Domovina - Vojna - Otroci - Ljubezen

E- knjiga: Stisni roko v pest!

 

Razvojni projekt Zavoda RS za šolstvo in Ministrstva za šolstvo in šport

ob Šolskem letu knjige, 70. obletnici upora proti okupatorju in 20. obletnici neodvisnosti države.
Koordinatorka projekta mag. Milena Kerndl, Zavod RS za šolstvo

Naslov E-knjige: DOMOVINA – VOJNA – OTROCI – LJUBEZEN

Avtorji: Projektna skupina Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice

Mentorja: Špela Mišmaš, Franc Brečko

Gradivo uredila: Špela Mišmaš in Franc Brečko

Lektoriranje: Franc Brečko

multimedijska izdelava knjige: Andrej Podpečan

Projektna skupina:

Brečko Franc, mentor (učitelj razrednega pouka, poučujem slovenščino in gospodinjstvo v 6. razredu, izbirni predmet SPH, knjižničar; učitelj svetovalec)

Mišmaš Špela, mentorica (profesorica socilogije in zgodovine, učiteljica v podaljšanem bivanju)

Andrej Podpečan, multimedijska priprava (profesor fizike in tehnike, poučujem fiziko, tehniko in tehnologijo; učitelj mentor)


                        
 

Aškerc Hana, 8. b razred

Cajzek Katja, 8. b razred

Deželak Sara, 7. b razred

Dvorjak Sara, 7. a razred

Horjak Lucija, 7. b razred

Jazbec Manca, 8. b razred

Kališnik Nuša, 8. b razred

Klepej Barbara, 8. b razred

Knez Manca, 7. a razred

Kolman Jakob, 7. b razred

Pavčnik Saša, 7. b razred

Pintar Tilen, 7. b razred

Potokar Anja, 8. b razred

Rumbak Lana Maksima, 8. b razred

Senica Marija, 8. b razred

 Slika na naslovnici: vir spletno mesto srecajevnas.wordpress.com