Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Projekti - Zdrava šola

ZDRAVA ŠOLA 2020/21

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko vsakdo doseže takrat, ko ima različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Na šoli deluje šolski tim, ki se sestaja letno in se usklajuje v vseh nalogah, ki so povezane z zdravim načinom življenja.

Člani tima za Zdravo šolo so: vodji tima Klavdija Artank (predmetna stopnja) in Irena Vavričuk (razredna stopnja), organizatorka šolske prehrane Špela Mišmaš, športni pedagog Matej Senica, šolska psihologinja Veronika Kovačič, pomočnica ravnatelja Dušanka Klančar in ravnatelj Andrej Podpečan.

Dejavnosti v začetku ter tekom šolskega leta načrtujemo, ob koncu pa te naloge evalviramo. Vodji tima se najmanj trikrat letno udeležita srečanja, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje in vodi regijski koordinator Zdravih šol iz NIJZ OE Celje, kjer se obravnavajo različne teme in informacije o dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem. Skupaj s šolami izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obdelujemo eno šolsko leto. Poleg izbrane teme se ukvarjamo s svojimi specifičnimi projekti in sodelujemo z zdravstvenimi ustanovami: Zdravstveni dom Laško, policijska postaja in RK Laško. Kot šola skrbimo, da promocijo zdravja vključimo v vse vidike vsakdanjega življenja, v pravila, klimo, medsebojne odnose, organizacijo interesnih dejavnosti in tudi v sodelovanje s starši.

V tem šolskem letu bo vodilna rdeča nit »Čas za zdravje je čas za nas«, seveda nadaljujemo tudi z aktivnostmi rdeče niti preteklih let »Zdravo prehranjevanje, gibanje ter duševno zdravje«.

Plan dela za šolsko leto 2020/2021:
- gibanje za zdravje (minuta za zdravje, športna tekmovanja, gibanje na prostem…)
- aktivnosti ob tednu otroka,
- medgeneracijsko povezovanje (projekt Simbioza GIBA, medgeneracijska pomoč...),
- zdrave prehranske navade (projekt Šolska shema, Tradicionalni slovenski zajtrk:« Zajtrk z medom-super dan!», uživanje lokalno pridelanega sadja, zelenjave, mleka, pitje vode in nesladkanega čaja, kultura prehranjevanja, šolski zeliščni vrt...),
- skrbim za zdravje (upoštevanje higienskih priporočil glede COVID-19 situacije, delavnice na temo zdravja, tekmovanje o sladkorni bolezni, osnove Prve pomoči…),
- dnevi dejavnosti,
- dejavnosti za psiho-fizično zdravje učencev in učiteljev (čuječnost, socialne igre, sociogram, projekt NEON, projekt CAP …),
- prometna varnost (Evropski teden mobilnosti, kolesarski izpit…)
- obeležitev svetovnih dni in slovenskih kulturnih praznikov (7.4.-dan zdravja, 22.4.-dan Zemlje…)
- ekološka ozaveščenost (zbiralne akcije, ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo, elektriko, papirjem, recikliranje, okoljeljubci…)
- vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu.


Vodji zdrave šole  Klavdija Artank, Irena Vavričuk