Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Projekti - Eko šola - Eko dejavnosti


»E-TRANSFORMER« NA OBISKU

 

V mesecu novembru 2012 smo se z veseljem pridružili ozaveščevalni akciji, ki jo podjetje ZEOS izvaja v okviru LIFE+  projekta in s pomočjo LIFE+ fundacije EU komisije ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ta akcija je usmerjena v ozaveščanje učencev, zaposlenih na šoli in širše okolice o pomembnosti pravilnega ravnanja z E-odpadki in odpadnimi baterijami. To je skupina odpadkov, ki ne sme končati med ostalimi komunalnimi odpadki,še manj kje v naravi,  saj zaradi svoje škodljivosti za okolje in živa bitja potrebujejo posebno ravnanje in ločeno zbiranje.

V sklopu akcije smo se  predhodno pripravili na obisk »E-transformerja« z reševanjem ankete o ravnanju z E-odpadki in odpadnim baterijami ter z ogledom krajšega posnetka o ravnanju s tovrstnimi odpadki. Na ustrezno mesto smo postavili zbiralnike za zbiranje odpadnih baterij, odpadnih varčnih sijalk in manjših E-odpadkov ter krajane obvestili o zbiralni akciji večjih kosov odpadne električne in elektronske opreme na dan obiska »E-transformerja«.

V štirinajstih dneh smo tako zbrali kar precej manjših kosov odpadne električne in elektronske opreme, nekaj malega odpadnih varčnih sijalk, 43 kg odpadnih baterij in za manjši tovornjak večjih kosov odpadnih električnih in elektronskih aparatov. Tako smo poskrbeli, da ne bodo končali v neustreznih zabojnikih ali celo kje v naravi.

20. novembra zjutraj nas je pred šolo že čakalo prav posebno vozilo, »E-transformer«. To je v bistvu tovorno vozilo, ki je s predelavo postalo multimedijsko vozilo opremljeno z fotovoltaično elektrarno, ki porabnikom v vozilu proizvaja električno energijo.

V času do konca pouka smo si vsi uspeli ogledati notranjost vozila in se  seznaniti s celotnim procesom zbiranja in ravnanja z E-odpadki in odpadnimi baterijami. Na ogled smo povabili tudi otroke in vzgojiteljice iz vrtca, ki so se našemu vabilu z veseljem odzvali. S pomočjo multimedijskih pripomočkov in razstavnih eksponatov v vozilu smo se  podrobneje seznanili s sestavo ter vplivi tovrstnih odpadkov na okolje in na zdravje ljudi.

Obisk in ogled »E-transormerja« je bil nadvse poučen in zanimiv. Še posebej smo veseli, da je istočasno uspela tudi akcija zbiranja odpadne E- opreme in odpadnih baterij. To je bila že naša tretja akcija zbiranja E-odpadkov, baterije pa zbiramo tako in tako stalno.

Po končanem obisku smo ponovno izpolnjevali anketo o ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami. Primerjava rezultatov ankete je pokazala, da smo o tem že marsikaj vedeli, veliko  pa smo pridobili še z akcijo ozaveščanja »E-transformer« na obisku.

 

Franc Brečko

MEJAČ Katja
06. februar 2013


<< Preglej vse novice