Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona AškercaProjekti - Eko šola - Eko dejavnosti


ZAKLJUČEK ZBIRALNIH AKCIJ 2021/22

Tudi v letošnjem šolskem letu 2021/22 je v okviru eko projekta na OŠ Antona Aškerca Rimske potekalo več zbiralnih akcij.
Učenci in učitelji že vrsto leto sodelujemo v humanitarni akciji zbiranja plastičnih pokrovčkov z odpadnih plastenk ter tako pomagamo društvu VESELE NOGICE, ki si prizadeva pridobiti dodatna sredstva za pomoč otrokom z zaostankom v razvoju na različnih področjih. V letošnjem šolskem letu smo tako zbrali 387 kg pokrovčkov.
Na predmetni stopnji so se najbolj izkazali učenci 6. a razreda, zbrali so 90 kg pokrovčkov, na razredni stopnji pa učenci 2. razreda, zbrali so 88 kg pokrovčkov.
Uspešni smo bili tudi pri zbiranju odpadnih baterij, zbrali smo jih več kot 170 kg. Baterije smo oddali podjetju Interseroh, ki bo poskrbelo za njihovo recikliranje.
Na predmetni stopnji so se najbolj izkazali učenci 6. a razreda, zbrali so več kot 1.600 baterij, na razredni stopnji pa učenci 2. razreda, zbrali so kar 2.145 baterij.

Učenci 6. a in 2. a razreda so ob koncu šolskega leta prejeli naziv EKO FRAJERJI ŠOLE in nagradno presenečenje.

V okviru dnevov dejavnosti sta na šoli potekali dve akciji zbiranja starega papirja. V sodelovanju s Surovino Laško pa smo izvedli tudi razredno zbiranje papirja. Izkupiček denarja od zbranega papirja so posamezni razredi lahko porabili za različne dneve dejavnosti. Ob koncu leta je skupna količina zbranega papirja znašala 30 ton, kar za 6 ton smo presegli količino zbranega papirja v lanskem letu. Na razredni stopnji so največ papirja zbrali učenci 4. razreda, in sicer 2 toni in 260 kg, na predmetni stopnji pa učenci 8. a razreda, zbrali so 4 tone in 200 kg.

Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pristopili k našim akcijam in s tem pokazali svojo odgovornost do okolja in svojo humanitarno plat.


Vodja dejavnosti Karmen Deželak in Blaž Guzej

2. RAZRED

6. A RAZRED

8. A RAZRED

DEŽELAK Karmen
06. julij 2022


<< Nazaj