Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona AškercaProjekti - Eko šola - Eko dejavnosti


ZAKLJUČEK ZBIRALNIH AKCIJ 2019

V okviru eko projekta je na OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice tudi v šolskem letu 2018/19 potekalo več zbiralnih akcij.
Učenci in učitelji že vrsto leto sodelujemo v humanitarni akciji zbiranja plastičnih pokrovčkov z odpadnih plastenk ter tako pomagamo društvu VESELE NOGICE, ki si prizadeva pridobiti dodatna sredstva za pomoč otrokom z zaostankom v razvoju na različnih področjih. V letošnjem šolskem letu smo tako zbrali 733 kg pokrovčkov.
Na predmetni stopnji so se najbolj izkazali učenci 8. a razreda, zbrali so 182 kg pokrovčkov, na razredni stopnji pa učenci 2. razreda, zbrali so 177 kg pokrovčkov.
Uspešni smo bili tudi pri zbiranju odpadnih baterij, kar 194 kg smo jih zbrali. Baterije smo oddali podjetju Interseroh, ki bo poskrbelo za njihovo recikliranje.
Na predmetni stopnji so se najbolj izkazali učenci 8. b razreda, zbrali so 3.708 baterij, na razredni stopnji pa učenci 5.a razreda, zbrali so 1.677 baterij.

Razred z največjim številom zbranih pokrovčkov oziroma baterij je ob koncu šolskega leta prejel naziv EKO FRAJERJI ŠOLE in nagradno presenečenje.

V okviru dnevov dejavnosti sta na šoli potekali dve akciji zbiranja starega papirja. V sodelovanju s Surovino Laško pa smo izvedli tudi razredno zbiranje papirja. Izkupiček denarja od zbranega papirja so posamezni razredi lahko porabili za različne dneve dejavnosti. Ob koncu leta je skupna količina zbranega papirja znašala 24 ton, kar za 5 ton smo presegli količino zbranega papirja v lanskem letu. Na razredni stopnji so največ papirja zbrali učenci 5.a razreda, in sicer 1 tono in 985 kg, na predmetni stopnji pa učenci 9.a razreda, zbrali so 2 toni in 398 kg.


Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pristopili k našim akcijam in s tem pokazali svojo odgovornost do okolja in svojo humanitarno plat.


Vodje dejavnosti Karmen Deželak, Katja Mejač in Klara Trkaj

DEŽELAK Karmen
29. september 2019


<< Nazaj