Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Projekti - Eko šola - Eko dejavnosti


ZAKLJUČEK ZBIRALNIH AKCIJ 2018

V okviru eko projekta je na OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice tudi v šolskem letu 2017/18 potekalo več zbiralnih akcij.
Učenci in učitelji že vrsto leto sodelujemo v humanitarni akciji zbiranja plastičnih pokrovčkov z odpadnih plastenk ter tako pomagamo društvu VESELE NOGICE, ki si prizadeva pridobiti dodatna sredstva za pomoč otrokom z zaostankom v razvoju na različnih področjih. V letošnjem šolskem letu smo tako zbrali 800 kg pokrovčkov, kar je 200 kg več kot v lanskem letu.
Na predmetni stopnji so se najbolj izkazali učenci 7. a razreda, zbrali so 174 kg pokrovčkov, na razredni stopnji pa učenci 1. razreda, zbrali so 126 kg pokrovčkov.
Uspešni smo bili tudi pri zbiranju odpadnih baterij, kar 230 kg smo jih zbrali. Baterije smo oddali podjetju Interseroh, ki bo poskrbelo za njihovo recikliranje.
Na predmetni stopnji so se najbolj izkazali učenci 7. b razreda, zbrali so 1.000 baterij, na razredni stopnji pa učenci 1. razreda, zbrali so 1.878 baterij.

Razred z največjim številom zbranih pokrovčkov oziroma baterij je ob koncu šolskega leta prejel naziv EKO FRAJERJI ŠOLE in nagradno presenečenje.

V okviru dnevov dejavnosti sta na šoli potekali dve akciji zbiranja starega papirja. V sodelovanju s Surovino Laško pa smo izvedli tudi razredno zbiranje papirja. Izkupiček denarja od zbranega papirja so posamezni razredi lahko porabili za različne dneve dejavnosti. Ob koncu leta je skupna količina zbranega papirja znašala 19 ton in 235 kg. Na razredni stopnji so največ papirja zbrali učenci 5. razreda, in sicer 2 toni in 235 kg, na predmetni stopnji pa učenci 8.a razreda, zbrali so 2 toni in 200 kg.


Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pristopili k našim akcijam in s tem pokazali svojo odgovornost do okolja in svojo humanitarno plat.


Vodje dejavnosti Karmen Deželak, Katja Mejač in Klara Trkaj

DEŽELAK Karmen
29. september 2019


<< Nazaj