Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Podružnične šole - Zidani Most - Novice


IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice na podlagi zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS št. 12/96 omogoča, da si starši lahko za vse učence od 1. do 9. razreda v šolskem letu 2020/2021 iz šolskega učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ker ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, ne bomo izdajalinaročilnic za izposojo učbenikov. Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem z mailom obvestijo skrbnico učbeniškega sklada Špelo Mišmaš, do 22. 6. 2020 (spela.mismas@os-rimsketoplice.si).
Ob izteku šolskega leta morajo učenci nepoškodovane učbenike vrniti na šolo. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 27/17), plača odškodnino.

V šolskem letu 2020/2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za vse učence od 1. do 3. razreda.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami. Prilagam sezname šolskih potrebščin, delovnih zvezkov (učnih gradiv) in učbenikov za prihodnje šolsko leto.

Knjigarne in papirnice (navedene po abecedi) DZS, Kopija nova, MK in Office so ažurirale sezname za naročanje in ponujajo elektronske kataloge (linki so posredovani tudi prek eAsistenta):
DZS: https://www.dzs.si
Kopija Nova: ost https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ie&pmid=zlyzmxqrloyy
Mladinska knjiga:
OŠ ANTONA AŠKERCA PODRUŽNICA ZIDANI MOST (1.-5.R.) Mladinska knjiga
Office:http://www.officeandmore.si/katalog2020/

Rimske Toplice, 15. 6. 2020                                    
Skrbnica učbeniškega sklada: Špela Mišmaš

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV:

Podružnična šola Zidani Most

DEŽELAK Karmen
20. junij 2020


<< Preglej vse novice