20. avg 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Varstvo učencev


Za učence 1.razreda je organizirano jutranje varstvo, za ostale učence vozače pa varstvo vozačev skladno s šolskimi prevozi. Po pouku so prijavljeni učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja na centralni šoli in podružničnih šolah Jurklošter, Sedraž in Zidani Most. Učenci s PŠ Laziše se glede na potrebe lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja v Rimskih Toplicah.

Dejavnost- KAJ

Izvajalec- KDO

ČAS

OPB 1 

Špela Mišmaš
Monika Randjelović
 

OPB 2 

Nika Kosem
Karmen Ulaga
 

OPB 3 

Jasmina Oblak
Karmen Ulaga
 
 

Jutranje varstvo

Nuša Ocvirk
Daniela Babič
 
PB / VV

učitelji po urniku varstva vozačev in dežurstva (Andrej Podpečan)

 

PŠ Sedraž

 

 

Jutranje varstvo

Mateja Hriberšek

 

OPB

Mateja Hriberšek
Patricija Jazbec
Maja Lapornik
Ana Mavrin

 

PŠ Zidani Most

 

 

Jutranje varstvo

Franci Brečko

 

OPB

Franci Brečko
Nika Kosem
 

PŠ Jurklošter

 

 

Varstvo vozačev, OPB

Estera Krajnc

 

OPB

Milena Pušnik  

Drugo CŠ

 

 

JVV– 6.30 – 7.55

Jutranje varstvo vozačev

PVV– 13.30  - 15.15

Popoldansko VV

učitelji po urniku varstva

 

učitelji po urniku

 

Jedilnica, telovadnica, igrišče, zgornja avla

 

Dežurstvo v odmorih;

dva učitelja hkrati na RS in PS

Telovadnica, igrišče, garderobe, hodniki, jedilnica,

Varstvo v času pouka
(proste ure)

učitelji po razporedu

Jedilnica

VV po pouku

učitelji po urniku

Jedilnica, telovadnica, igrišče,…

Dežurstvo/vratarstvo

učenci 9. in 8.r - hišni red

Garderoba, jedilnica, hodniki

Nošenje malice prvošolcem

Odnašanje v kuhinjo

učenci 9. razreda

učenci 5. razreda

 

Delitev opoldanske malice

učenci 8. razreda

 


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani