20. avg 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Svet zavoda


Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Janko Rode - namestnik, Janko Cesar, Gregor Ivšek), trije predstavniki staršev (Helena Knez, Dejan Matek, Milan Sevnšek) in pet predstavnikov šole (Katja Mejač - predsednica, Karmen Deželak, Veronika Kovačič, Irena Plahuta in Vesna Stopinšek).

Pristojnosti:
- imenuje ravnatelja;
- sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, samoevalvacijsko poročilo;
- odloča o uvedbi nadstandardnih programov;
- obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni, prostorski in drugi problematiki;
- imenuje pritožbeno komisijo in predstavnike šole v pritožbeno komisijo;
- ustanovi šolski sklad;
- imenuje člane šolskega sklada in upravnega odbora šolskega sklada.
 


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani