22. jul 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Svet staršev


Svet Staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Vsak oddelek ima enega predstavnika v centralnem svetu staršev, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Predstavnik sveta staršev: Florjan Klopčič
Namestnik: Boštjan Cigelnjak

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka.

Pristojnosti: Svet staršev predlaga oziroma daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki in rezultatih, obravnava pobude in predloge staršev, voli predstavnike v svet zavoda, imenuje člane (predstavnike staršev) za pritožbeno komisijo, imenuje člane (predstavnike staršev) za šolski sklad in upravni odbor šolskega sklada, obravnava predloge Pravil šolskega sklada.

 

Člani sveta staršev

Predstavniki sveta staršev

PŠ Sedraž

 

Predstavnik

Namestnik

1. razred

Jožica Marinko

Vanja Gianini
2., 3. razred Marina Dornik Snoj
Milan Grosman
 

4., 5. razred

Florjan Klopčič

Nataša Padežnik

 

MATIČNA ŠOLA

Oddelek

Predstavnik

Namestnik

1.razred

Sandra Pavlin Urška Kustura

2.razred

Branko Borinc

Cvetka Starc

3. razred

Boštjan Cigelnjak

Mateja Vodišek

4. a razred

Nataša Veršec Ljubej

Ivan Verbovšek

4. b razred

Boštjan Vidmar Snežana Jazbinšek

5. razred

Gregor Drev


Mateja Koprivc

6. A

Viktor Ulčnik

Barbara Barič

6. B

Leonida Derganc Sonja Hrastnik

7. A

Tatjana Tržan

Marinka Brezovšek

7. B

Milan Sevnšek

 Jerica Kokotec Mesojedec

8. A

Helena Knez


Zlatka Pušnik

8. B

Saša Kolander

 Brigita Šeško Jug

9. A

Nataša Potisek

Karmen Penko

9. B

Klaudija Ulčnik Majcenič

Maja Buček


PŠ Zidani Most

 

Predstavnik

Namestnik

1., 2. razred

Janko Korat

Romana Jurkošek

3. razred

Dejan Matek

Maja Koritnik

4., 5. razred Andreja Breznikar

Alojz Mrgole


 PŠ Jurklošter

 

Predstavnik

Namestnik

1., 2., 3. razred

Marija Vrečko

Vincencija Brilej

4., 5. razred

Srečko Razboršek

Mateja Stopinšek

 
 


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani