24. sep 2017
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Svet staršev


Svet Staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Vsak oddelek ima enega predstavnika v centralnem svetu staršev, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka.

Pristojnosti: Svet staršev predlaga oziroma daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki in rezultatih, obravnava pobude in predloge staršev, voli predstavnike v svet zavoda, imenuje člane (predstavnike staršev) za pritožbeno komisijo, imenuje člane (predstavnike staršev) za šolski sklad in upravni odbor šolskega sklada, obravnava predloge Pravil šolskega sklada.

 

Člani sveta staršev

Predstavniki sveta staršev

PŠ Sedraž

 

Predstavnik

Namestnik

1., 2. razred

Martina Dornik Snoj

Milan Grosman

3., 5. razred Klavdija Kozmus
Nataša Padežnik
 

4. razred

Florjan Klopčič

Renata Kopina Medjić

 

CENTRALNA ŠOLA

Oddelek

Predstavnik

Namestnik

1.razred

Cvetka Starc Branko Borinc

2.razred

Boštjan Cigelnjak

Mateja Vodišek

3. razred

Nataša Veršec

Ivan Verbovšek

4. razred

Gregor Drev

Mateja Koprivc

5. razred

Boštjan Počivalšek

Viktor Ulčnik

6. A

Tatjana Tržan

Irena Pospeh

6. B

Milan Sevnšek Jerica Kokotec Mesojedec

7. A

Helena Knez

Zlatka Pušnik

7. B

Saša Kolander

Brigita Šeško Jug

8. A

Nataša Potisek

Karmen Penko

8. B

Klaudija Ulčnik Majcenič

Maja Buček

9. A

Jožica Belej

Anita Vidic

9. B

Vesna Lavrič

Lidija Cmok

 

PŠ Zidani Most

 

Predstavnik

Namestnik

1., 2. razred

Dejan Matek

Polona Korat

3. razred

Andreja Breznikar

Janja Babič

4., 5. razred Alojz Mrgole

Darja Zelič


 PŠ Jurklošter

 

Predstavnik

Namestnik

1., 2., 3. razred

Marija Vrečko

Mateja Stopinšek

4., 5. razred

Srečko Razboršek

Sonja Hrastnik

 
PŠ Laziše

 

Predstavnik

Namestnik

1., 2., 3.  razred

Mojca Šmit

Damjana Štucin


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2017 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani