22. jul 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Strokovni organi šole


Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

VODJE ŠSA:  
1. triletja          vodja: Klara Trkaj
2. triletja vodja: Jasna Koritnik
OPB  vodja: Monika Randjelović
družboslovnih predmetov       vodja: Dušanka Klančar
naravoslovnih predmetov        vodja: Klavdija Artank
učiteljic tujega jezika angleščine vodja: Karmen Deželak
za slepo učenko vodja: Jasmina Oblak

Oddelčne  skupnosti združujejo učence v oddelku. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne.

Skupnost učencev šole povezuje vse oddelčne skupnosti šole. Mentorici šolskega parlamenta sta Špela Mišmaš in Karmen Ulaga.


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani