20. avg 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Učbeniški sklad


Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS št. 12/96 omogoča, da si starši lahko za vse učence od 1. do 9. razreda v šolskem letu 2018/2019 iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ker ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, letos ne bomo izdajali naročilnic za izposojo učbenikov. Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem pisno obvestijo skrbnico učbeniškega sklada, Špelo Mišmaš, do 22. 6. 2018. Sporočilo oddajo razredniku.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci nepoškodovane učbenike vrniti na šolo. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 27/17), plača odškodnino.

V šolskem letu 2018/2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za 1. razred.

Delovne zvezke in gradiva za učence od 2. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do 9. razreda kupijo starši sami.
 

Skrbnica učbeniškega sklada: Špela Mišmaš

Rimske Toplice, 11. 6. 2018               

 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV:


Matičnaa šola Rimske Toplice

Podružnična šola Jurklošter

Podružnična šola Sedraž

Podružnična šola Zidani Most


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani