22. apr 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Učbeniški sklad


Na šoli je organiziran učbeniški sklad. Skrbnica tega sklada je  Špela Mišmaš.

Tudi v tem šolskem letu imamo  na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organizirano izposojo šolskih učbenikov prek šolskega učbeniškega sklada za vse učence od 1. - 9. razreda. V skladu s pravilnikom so v učbeniškem skladu tudi učna gradiva za 1.
razred. Le-ta so učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki, ki so potrebni za izvedbo pouka v prvem razredu osnovne šole. Učenci dobijo učna gradiva za 1. razred in učbenike v prvem tednu pouka.  Ob izteku šolskega leta učbenike urejene vrnejo šoli.

Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, bodo ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 27/17), plačali odškodnino. Oblikovanje šolskega učbeniškega sklada poteka v mesecu maju za prihodnje šolsko leto.

 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV:


Centralna šola Rimske Toplice

Podružnična šola Jurklošter

Podružnična šola Sedraž

Podružnična šola Zidani Most


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani