Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Interaktivne vsebine


Interaktivne vsebine


Televizija ponuja izobraževalne vsebine.
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/avacc/media/play/id/174679053/section/oddaje
Spletni portali za izobraževanje so prosto dostopni:
Rokushttps://www.devetletka.net/novice/Osnovnim-in-srednjim-solam-odprt-dostop-do-vseh-e-gradiv
Mladinska knjigahttps://www.ucimte.com/?q=user/register
Na voljo je digitalna knjižnicahttp://www.dlib.si/

1. – 3. RAZRED
lilibi.si
interaktivne-vaje.si
moja-matematika.si
eKnjižnica

4. – 5. RAZRED
interaktivne vaje
ucim se
ANGLEŠČINA
interaktivne vaje

6. – 9. RAZRED

ANGLEŠČINA
interaktivne vaje
www.projectonlinepractice.com (učenci dostopajo s kodo, ki je prilepljena v delovnem zvezku)
www.znamzavec.si (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM)

BIOLOGIJA
8. razred: 
https://interaktivne-vaje.si/biologija/biologija.html
http://www2.arnes.si/~osljts3/NALOGE/BIOLOGIJA/index.htm
9. razred: 
joinmyquiz.com
Naravni izbor:

https://askabiologist.asu.edu/peppered-moths-game/play.html
http://www2.arnes.si/~osljts3/NALOGE/BIOLOGIJA/index.htm

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA
Človekove pravice: https://www.youtube.com/watch?v=zYD_Tk2Eal8
Otrokove pravice: https://www.youtube.com/watch?v=cN0p_ltpCNI

FIZIKA
8. razred: https://eucbeniki.sio.si/fizika8/index.html
9. razred: https://eucbeniki.sio.si/fizika9/index.html

GLASBENA UMETNOST
Radovednih pet za 4 r:
https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/4/glasba-4
Radovednih pet za 5 razred:
https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5/glasba-5
iRokuss (od 6.-9-razreda)
iUčbeniki (za 8.in 9.razred)
https://eucbeniki.sio.si/gum8/index.html
https://eucbeniki.sio.si/gum9/index.html
iRokus za 9.r:
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GLASBA9SDZ&pages=i
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GUM9SDZ_2izd&pages=i

GOSPODINJSTVO
https://radioprvi.rtvslo.si/veste_kaj_jeste/

KEMIJA
8. razred:
https://eucbeniki.sio.si/kemija8/index.html
http://www2.arnes.si/~osljts3/NALOGE/KEMIJA/
https://interaktivne-vaje.si/kemija/naloge_8r_9r.html
http://www.osbos.si/ekemija/e-gradivo/
https://si.openprof.com/wb/poglavje:gradniki_snovi/2484/
http://www2.arnes.si/~ssplfabr/kemijska-vez.htm
9. razred:
https://interaktivne-vaje.si/kemija/naloge_8r_9r.html
https://eucbeniki.sio.si/kemija9/992/index.html
http://www2.arnes.si/~osljts3/NALOGE/KEMIJA/KEMIJA_8/ogljikov.htm
http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/file.php/1/output/utrjevanje_kisikove/index.html

LIKOVNA UMETNOST
8. razred: https://eucbeniki.sio.si/lum8/index.html
9. razred: 
https://eucbeniki.sio.si/lum9/index.html
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000159

MATEMATIKA
interaktivne vaje
https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_6_9.html
https://eucbeniki.sio.si/
6. razred: https://eucbeniki.sio.si/matematika6/index.html
7. razred: https://eucbeniki.sio.si/matematika6/index.html
8. razred: https://eucbeniki.sio.si/mat8/index.html
9. razred: https://eucbeniki.sio.si/mat9/index.html

NARAVOSLOVJE
6. razred: 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/index.html
https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_6r.html
7. razred: 
https://eucbeniki.sio.si/nar7/index.html
https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_7r.html

SLOVENŠČINA
https://eucbeniki.sio.si/
http://e-vadnica.splet.arnes.si/
https://interaktivne-vaje.si/index.html
https://www.otroci.org/ucni-listi/ucni-listi

ZGODOVINA
7. razred
3D model antičnega Rima: https://www.youtube.com/watch?v=8Wuwa3UllKA
Kolosej - arena:  https://www.youtube.com/watch?v=o3wXTAhSlZg
Rimljani na naših tleh - Infodrom: https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg
Rimski nagrobni spomenik: https://www.youtube.com/watch?v=_l7DUtDqoE0
Rimska kanalizacija v Emoni: https://www.youtube.com/watch?v=wyUoT0Ire2c

8. razred
Velika odkritja: http://egradiva.gis.si/web/8.-razred-zgodovina/odkritja
Humanizem, renesansa, zgodnji kapitalizem, reformacija: http://www.simos.si/egradiva09/gradiva/zgo01/index.html 
Reformacija, kmečki upori: http://www.simos.si/egradiva09/gradiva/zgo02/index.html
Turki: http://www.facka.si/gradiva/zgo/Turki/index.htm
Razsvetljeni absolutizem (e učbenik): http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/zgo/Rreforme/index.html 
Nastanek AO: http://egradiva.gis.si/web/8.-razred-zgodovina/avstro-ogrska
Filmček: Življenje Primoža Trubarja

9. razred
Kviz 2. vojna: https://kveez.com/si/2-svetovna-vojna-najpomembnejsi-dogodki/#startq
1. svetovna vojna (e učbenik): http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/zgo/1-svetovna-vojna/index.html
2. svetovna vojna (e učbenik): http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/zgo/2-svetovna-vojna/index.htm
Prva svetovna vojna: http://egradiva.gis.si/web/9.-razred-zgodovina/bojisca
Hladna vojna: http://egradiva.gis.si/web/9.-razred-zgodovina/hladna-vojna
Filmčki: 1.svetovna vojnaBerlinski zidHladna vojnaNastanek EU


22. marec 2020