Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


IZVAJANJE POUKA OD 12. 4. 2021 DALJE

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja do 18. aprila.
Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo osnovne šole. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.
Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela je prilagojeno trenutnim epidemiološkim razmeram in ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov NIJZ poteka po protokolu, ki omogoča izvajanje obveznega in razširjenega programa.
Pomembno je, da vsi dosledno upoštevamo priporočila NIJZ (uporaba mask, upoštevanje varnostne razdalje, higiena rok, razkuževanje, prezračevanje prostorov).

MIZŠ priporoča, da učenci od 1. do 5. razreda za svojo varnost in zaščito uporabljajo zaščitno masko, za učence od 6. do 9. razreda pa je maska obvezna.
Prosim vas, da se o nošenju mask doma pogovorite z vašim otrokom.

Učenci ne vozači in tisti ki ne potrebujejo jutranjega varstva prihajajo v šolo največ 10 min pred pričetkom pouka.

Preverjanje in ocenjevanje znanja (marec–junij 2021)
Konec meseca novembra je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021. Namesto dveh ocenjevalnih obdobij se pouk po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. 9. 2020 do 15. 6. 2021 (za učence 9. razreda) oz. do 24. 6. 2021 (za učence od 1. do 8. razreda). Zmanjšalo se je tudi število obveznih ocen pri posameznem predmetu.
Za obdobje marec–junij 2021 smo za posamezni oddelek in učenca pripravili okvirni načrt ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih na predmetni stopnji. Učenci so bili s strani razrednika o načrtu ocenjevanja obveščeni v mesecu februarju in začetku marca, o morebitnih spremembah bodo obveščeni sproti.

Za kakršne koli informacije in pojasnila so vam na voljo razredniki oz. učitelji, ki poučujejo vaše otroke.

Andrej Podpečan, ravnatelj

DEŽELAK Karmen
09. april 2021

Priponke:

12318_viz_delo_12-4-2021


<< Preglej vse novice