Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


OBVESTILO PRED PONOVNIM PRIHODOM V ŠOLO - 22. 2. 2021

Spoštovani učenci, starši in skrbniki! 

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah se bo po predvidoma nadaljevalo v prostorih šole po zaključenih zimskih počitnicah. 
To pomeni, če ne bo zapletov, se vsi v šolo vrnemo v ponedeljek, 22. 2. 2021.

Ob ponovnem vračanju v šole bodo veljali natančno določeni ukrepi in protokoli. Med njimi izpostavljam:
- Učenci naj v šolo prihajajo le popolnoma zdravi.
- Učenci uporabljajo vhode v šolo kot običajno in upoštevajo navodila učiteljev.
- Za učence je uporaba mask obvezna, razen, ko so v matični učilnici.
- JV je organizirano za učence od 1. do 5. razreda na MŠ in vseh PŠ.
- Učenci naj na šolskem prevozu upoštevajo nošenje mask in sedežni red.
- Izvajanje pouka bo potekalo v matičnih učilnicah z nekaterimi izjemami.
- Pouk v manjših učnih skupinah za učence od 4. do 6. razreda se bo  izvajal okrnjeno.
- Šport se bo izvajal znotraj istega oddelka, razreda (zaradi velikosti telovadnic, samo en oddelek oziroma razred v prostoru).
- Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku.
- Podaljšano bivanje se bo izvajalo prilagojeno na MŠ in vseh PŠ. Skupine OPB se ne bodo mešale med seboj oziroma če se bodo, bodo maske obvezne.
- Interesne dejavnosti se bodo izvajale le znotraj istega oddelka, razreda.
- Dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci, se ne bodo izvajale.
- Učencem priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila, saj bomo učilnice in hodnike redno prezračevali.
- Šola bo upoštevala obstoječe prijave na prehrano. Starši morebitne spremembe pravočasno sporočite.
- Za dijake, starše in krajane bomo še naprej zagotavljali kolila na MŠ in PŠ. Prijavite se v tajništvo šole.

V naslednjih dneh vam bodo razredniki na običajne komunikacijske kanale poslali vprašalnik. Prosim, da ga izpolnite in s tem omogočite lažjo organizacijo dela v šoli.

Zavedamo se, da bo ponovno odprtje šole vesel dogodek, vendar ne smemo pozabiti, da se ob neodgovornem ravnanju situacija lahko hitro spremeni. Tega si nihče ne želi. Prosim vas, da dosledno upoštevate navodila NIJZ.

Še naprej spremljajte našo spletno stran in obvestila razrednikov, ki vam bodo podali podrobnejša navodila.

Lepo vas pozdravljam in vam želim zdrave, sproščene in športa polne zimske počitnice.

 

Andrej Podpečan, ravnatelj

 

Priloga: okrožnica

DEŽELAK Karmen
15. februar 2021


<< Preglej vse novice