Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


SMERNICE IN NAVODILA OB NADALJEVANJU ŠOLANJA NA DALJAVO

Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

Kot kaže, se epidemiološka slika v RS ne spreminja in bo pouk na daljavo, vsaj za predmetno stopnjo, potekal še nekaj časa. V zvezi s tem vam posredujem nekaj pomembnih informacij.

Topli obrok
Na topel obrok se lahko po veljavnem ceniku, poleg socialno ogroženih učencev, naročijo vsi zainteresirani (učenci, dijaki, starši, krajani). Prijavite se lahko vsak dan od 8. do 10. ure na naš elektronski naslov  os-rimsketoplice@guest.arnes.si  ali na telefonsko številko 03 733 82 30, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila. V kolikor bo več prijav (vsaj 10) bomo organizirali razdeljevanje hrane tudi na podružničnih šolah oziroma, ko bo stekel pouk vsaj prve triade. Naročila in prevzem hrane poteka  skladno z današnjim obvestilom in obvestilom, ki ga najdete na naši spletni strani.

Višja sila zaradi obveznosti varovanja otrok
Šola v času pouka na daljavo ne more zagotoviti varstva otrok od 1. do 5. razreda. Starše seznanjam, da lahko uveljavljate varstvo otrok iz naslova višje sile. V tem primeru morate obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20). Nekateri delodajalci zahtevajo tudi potrdilo o šolanju, ki ga po potrebi posredujemo na vaš elektronski naslov.

Izposoja knjig v času pouka na daljavo
Šolska knjižnica nudili možnost izposoje knjig na vseh šolah (MŠ in PŠ) tudi v času pouka na daljavo. Knjige lahko naročite preko elektronske knjiznica@os-rimsketoplice.si ali po telefonu 03 733 82 33. Ob naročilu prosimo, da navedete ime in priimek učenca, razred in šolo. Dvig naročenih knjig je možen po dogovoru s knjižničarkami, po urniku.

Pouk na daljavo
Za delo na daljavo je vodstvo šole v sodelovanju z strokovnimi delavci sprejelo smernice in navodila, ki vam jih prilagam v vednost. Zdi se mi prav, da ste starši seznanjeni z njimi. Prav tako smo sprejeli pravila vedenja, ki veljajo pri uporabi spletnih učilnic in videokonferenčnega sistema Zoom.

Prepričan sem, da lahko le skupnimi močmi in s skupnim sodelovanjem dosežemo, da bo šolsko delo trpelo v najmanjšem možnem obsegu. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem in vas pozdravljam v upanju, da se učenci čim prej vrnejo v šolo.

 

Smernice in navodila ob nadaljevanju šolanja na daljavo (pdf)

Pravila vedenja in ukrepi pri motečem vedenju pri učenju na daljavo preko Zooma (pdf)

Navodila za ocenjevanje znanja v okviru poučevanja na daljavo (pdf)

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Andrej Podpečan, ravnatelj

DEŽELAK Karmen
30. november 2020


<< Preglej vse novice