Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


ŠOLSKA KNJIŽNICA V ČASU POUKA NA DALJAVO

Šolska knjižnica na spletu
V času puka na daljavo se je šolska knjižnica že preselila na splet. Tam poteka bralna značka, knjižna uganka, možen je tudi dostop do nekaterih knjižnih gradiv. Nudimo pomoč pri oblikovanju projektov (iskanje gradiv, citiranje, navajanje virov).

Prilagojeno vračanje in izposoja gradiv
Od ponedeljka, 16. novembra 2020 bo šolska knjižnica omogočala tudi prilagojeno vračilo in izposojo predhodno naročenega gradiva. Dejavnosti knjižnice na spletu bodo še naprej delovale kot do sedaj.

Vračilo gradiva
Vrnjeno gradivo boste odložite na označeno mesto; gradivo bo ostalo v karanteni.
Poskrbite, da čim hitreje vrnete gradivo, ki je namenjeno domačemu branju. Nanj čakajo sošolci in sošolke.

Izposoja gradiva
Prost dostop do knjižnih polic ne bo mogoč.
Gradivo boste predhodno naročili preko elektronske pošte – knjiznica@os-rimsketoplice.si
Zapisati morate kje ga boste prevzeli (Centralna šola, PŠ Sedraž, PŠ Jurklošter, PŠ Zidani Most).
Ko bo gradivo pripravljeno, vas bomo o tem obvestili.
Naročite lahko do 2 enoti gradiva.

Urnik prilagojenega vračanje in izposoje
Matična šola – ponedeljek, 14. 30 -15.30, sreda, 13.00 – 15.00, pri vhodu II. triade
PŠ Sedraž – torek, 14.00 – 15.30, pri vhodu v šolo
PŠ Jurklošter – četrtek, 14.00 – 15.30, pri vhodu v šolo
PŠ Zidani Most – ponedeljek, 13.00 – 14.00, pri vhodu v šolo

Varnostni ukrepi ob izposoji in vračanju knjig
Šolsko knjižnico obiskujejo le zdravi učenci ali njihovi starši.
Obvezno je uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok.
Upoštevajte varnostna razdalja 1,5 m.
Zadrževanje na šoli po zaključenem obisku knjižnice ni dovoljeno

Za dodatne informacije se obrnite na knjižnico knjiznica@os-rimsketoplice.si

Ne pozabite, še vedno velja, branje sprošča, opogumlja, povezuje, združuje in zabava.

 

Knjižničarki Mateja Hribaršek in Špela Mišmaš

DEŽELAK Karmen
12. november 2020


<< Preglej vse novice