Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


PRIJAVA NA SUBVENCIONIRANO PREHRANO V ČASU POUKA NA DALJAVO

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice MIZŠ, z dne 4. 11. 2020, in sklepa župana Občine Laško, bodo učencem, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki tudi v času pouka na daljavo.

Srednješolci se na prehrano prijavite na šoli, ki jo obiskujete,
osnovnošolci pa v svoji OŠ.

NAVODILA ZA PRIJAVO ZA OSNOVNOŠOLCE Osnovne šole Antona Aškerca  RIMSKE TOPLICE
1. Tople obroke bomo za učence vseh enot Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice pripravljali na matični šoli.
2. Obroke je možno naročiti samo za cel teden. Naročilo po posameznih dnevih ni možno.
3. Obroke naročite po elektronski pošti (os-rimsketoplice@guest.arnes.si) ali na telefon 03 733 82 30 (uradne ure od 8.00 do 10.00)
4. Možno je tudi naročilo obrokov za učence, ki nimajo subvencionirane prehrane in druge zunanje abonente (po veljavnem ceniku šolske prehrane).

TRANSPORTNA POSODA IN PREVZEMI OBROKOV
1. Menažke (posode za iznos hrane) morajo biti čiste in čitljivo označene s podatki: IME in PRIIMEK UČENCA, RAZRED in ŠOLA, ki jo učenec obiskuje (npr. Rimske Toplice, Jurklošter…)., telefonska številka starša.
Srednješolci označite: IME in PRIIMEK, NASLOV, ŠOLA, ki jo obiskujete in vašo telefonsko številko.
2. Menažke starši ali učenci odložite na mizo pred vhodom v garderobo druge triade (vhod pri krožišču) najkasneje do 10.ure.
3. Hrano prevzamete na istem mestu od 12.00 do 14.00 ure.
4. Naročene in neprevzete plačljive obroke bomo zaračunali.

Jedilnik bo objavljen na šolskih spletnih straneh.

Ravnatelj: Andrej Podpečan

DEŽELAK Karmen
06. november 2020

Priponke:

11207_topli_obrok_pouk_na_daljavo


<< Preglej vse novice