Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona AškercaAKTUALNO


TD - GOZDNA UČNA POT

Gozdna učna pot in Aškerčeva domačija

V petek 29. 9. 2023 samo izvedli 1. tehniški dan za učence 6. razredov. Tema dneva se je navezovala na lesna gradiva (surovine, polizdelki in izdelki), pripomočke oz. orodja za obdelavo lesa in na gospodarno rabo gozda. Po zboru v šoli smo se peš odpravili do Ruske steze v Rimskih Toplicah, kjer sta nas prijazno sprejela revirna gozdarja. Strokovno, zanimivo in praktično sta nam predstavila drevesne vrste, gozdne sestave Slovenije, primere dobrih praks z gospodarnim ravnanjem z gozdom.

Sledil je krajši pohod do Aškerčeve domačijo, kjer so nam na zanimiv način predstavili življenje in delo pesnika po katerem je dobila ime naša šola. Pozorni smo bili predvsem na orodje in opremo v hiši, ki je po večini iz naravnih materialov (les, opeka, kovina). Za konec dneva dejavnosti smo opravili krajši pohod nazaj v šolo.

vodja dneva dejavnosti
Aleš Tuš

DEŽELAK Karmen
02. oktober 2023


<< Nazaj    Preglej vse aktualne novice