Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona AškercaAKTUALNO


SUBVENCIJE

Spoštovani starši,

v kolikor ste v denarni stiski, imate možnost pridobiti subvencijo:
1. iz sredstev Občine Laško za kosilo, šolo v naravi ali tabor otroka;
denarna pomoč se dodeli skladno s kriteriji (stalno ali začasno prebivališče v občini Laško, materialna ogroženost družine zaradi dolgotrajne bolezni/invalidnosti v družini, brezposelnosti staršev, elementarne nesreče, nizkih dohodkov družine /le-ti ne presegajo 6. dohodkovnega razreda/, druge posebne okoliščine). Povezava:
Uveljavljanje pravice do denarne pomoči socialno ogroženim učencem - Uradna stran Občine Laško (lasko.si)

Vlogo oddate do 20.9.2022: ali gospe Jasni Kermelj (Občina Laško) ali svetovalni delavki šole Veroniki Kovačič.
Vloga je objavljena tudi na spletni strani šole pod rubriko Pravilniki in obrazci ter na voljo pri svetovalni delavki.

2. iz sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice: Komisija za socialno humanitarna vprašanja donatorska sredstva razporeja upravičencem za dejavnosti razširjenega programa, katerih strošek presega 30 €.
Starši učencev, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v občini Laško, lahko na šolsko komisijo naslovijo vlogo za subvencijo tudi za šolo v naravi in kosilo, če družina ne presega 6. dohodkovnega razreda.

Vloga je objavljena na spletni strani šole v rubriki za starše in Pravilniki in obrazci in na voljo pri svetovalni delavki.
Vlogo oddate do 20. 9. 2022: ali svetovalni delavki šole ali razredniku otroka.

Ravnatelj: Andrej Podpečan

DEŽELAK Karmen
08. september 2022


<< Nazaj    Preglej vse aktualne novice