Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


OTVORITEV ŠOLSKEGA ČEBELNJAKA

V ponedeljek, 7. 6., smo s zbrali na travniku ob stari Kovačnici. Prisotni so bili župan Občine Laško g. Franc Zdolšek in vodja oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve, g. Dimitrij Gril, gospod ravnatelj Andrej Podpečan, povabljeni so bili predsedniki krajevne skupnosti Rimske Toplice, Jurklošter, Sedraž in Zidani Most, predsednik čebelarskega društva, gospod Franc Šolar, naš mentor,  gospod Tone Krivec, ter upravni odbor čebelarskega društva Laško. Prišli so še podpredsednik čebelarske zveze Slovenije, gospod Matej Kotnik in vodja služb čebelarske zveze Slovenije, gospa Lidija Senič ter direktorica marketinga in trženja zavarovanj zavarovalnice Prva, Nataša Hajdinjak.

To je bil še posebej vesel dan, saj smo bili na otvoritvi čisto novega šolskega čebelnjaka, ki bo olajšal delo krožkarjem ter učencem izbirnega predemeta čebelarstvo, popestril pa bo tudi pouk v prav vseh razredih naše šole s podružnicami. Prav tako je čebelnjak odlična pridobitev za kraj Rimske Toplice.

Čebelarski krožek ima na naši šoli dolgoletno tradicijo. Mentorji so bili čebelarji, ki so z veseljem hodili na šolo in nas poučevali o čebelah.

V sedemdesetih letih je v Rimskih Toplicah prvi začel s krožkom pokojni čebelar in učitelj Stane Ropret, ki je bil tudi ustanovitelj krožka na podružnični šoli Sedraž, kjer je vodil krožek kar 30 let.

V 80. letih je vodil krožek na matični šoli čebelar Filip Mihevc. Nato je občasno prihajal na šolo čebelar Franc Nemec iz Sedraža, večkrat so organizirali tudi obisk njegovega čebelarstva v Sedražu. Naš zadnji mentor je čebelar Tone Krivec, ki vodi krožek že od leta 2009, od leta do 2019 pa skupaj z učiteljico Dušanko Klančar. Pod njegovim vodstvom so mladi čebelarji od leta 2011 do 2019 osvojili dve bronasti, devet srebrnih in eno zlato priznanje na državnem čebelarskem tekmovanju.

Slovenci imamo poseben odnos do čebel. Naši predniki so v votlinah, nato v drevesnih duplih, še kasneje v kranjičih in nazadnje v panjih gojili čebele in pridobivali dragocen med in čebelji vosek. Stari Rimljani, ki so našemu kraju dali ime, so bili med prvimi čebelarji. Z medom so zdravili rane, uporabljali so zdravilno moč propolisa, vosek pa so med drugim namenili za izdelovanje voščenih pisalnih tablic.

Posebno vlogo pa so v srednjem veku imeli samostani. Nedaleč od nas, so kartuzijani v Jurkloštru gojili panje, pridelovali med in čebelji vosek za sveče. Tudi kmetje so naših krajih pridno čebelarili, kar počnejo še dan danes.

Učenci čebelarskega krožka smo zelo navdušeni nad praktičnim delom s čebelami. Izrabimo prav vsako priliko, da si čebelnjak ogledamo od znotraj, opazujemo čebele in preizkušamo čebelje pridelke. Zadnja leta smo obiskovali društveni čebelnjak v Laškem, kar pa je časovno zelo zamudno. Pred desetletji je sicer stal pod šolo majhen panojček s čebelami, kasneje pa še panj. Sedaj pa smo s skupnim trudom prišli do čisto pravega čebelnjaka. Komaj čakamo, da bomo lahko začeli skrbeti za čebele.

Čebelarsko društvo Laško ima v naših krajih vodilno vlogo na področju čebelarstva. S svojo dejavnostjo in prostovoljnim delom člani prispevajo k razvoju čebelarstva na nivoju občine in tudi širše. Veliko skrb pa posvečajo izobraževanju mladih čebelarjev. Skrbno so prisluhnili naši želji in naredili vse, kar je mogoče, da se je uresničila.

Občina Laško ves čas podpira prizadevanje članov, saj imamo v Laškem Čebelarski center in občinski Evstahijev čebelnjak.

Veseli smo, da so nas pri glasovanju za učni čebelnjak podprli starši, krajani, občani, sorodniki in prijatelji. Nazadnje gre še ena velika zahvala g. ravnatelju, Andreju Podpečanu, ki z navdušenjem sprejema naše ideje in nas vedno in na vsakem koraku podpira k realizaciji le-teh.

 

V zadnjih tednih smo žičili satnike, prebarvali čebelnjak in uredili medoviti vrt. Pri ustvarjanju zasaditve nam je z idejnim načrtom priskočil na pomoč učitelj Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Matjaž Pustoslemšek. Šolska hišnika, Damjan in Primož, sta njegovo idejo obudila v življenje. Z veseljem so se vključili še tudi drugi delavci šole. V veliko pomoč nam je bila pri medovitih rastlinah še snažilka Erika. S skupnim delom nam je uspelo. Ponosni smo, da smo začeli ustvarjati na tem koščku travnika našo čebelarsko pravljico.

Na otvoritvi je g. Franc Šolar, predsednik čebelarske podelil g. Tonetu Krivcu priznanje Značko za deset let uspešnega vodenja čebelarskega krožka.

Županu Francu Zdolšku pa je ga. Lidija Senič podelila listino za čebelam prijazno občino.

Po pritrditvi table Učni čebelnjak smo prireditev zaključili v pozitivnem duhu. Dodali smo namreč sicer droben, a pomemben kamenček v mozaiku trajnostnega razboja. Čebele so naša prihodnost tako kot so prihodnost naši otroci. Drug od drugega se lahko veliko naučimo. In v skupnem sožitju nas čaka lepši svet.

 

                                                                                                                                                                 Mentorica čebelarskega krožka Dušanka Klančar

KLANČAR Dušanka
09. junij 2021


<< Preglej vse novice