Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Spoštovani starši in učenci!

V šolskem letu 2021/2022 se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

7. RAZRED:
Filmska vzgoja 7 (IP-FIV 7)
Obdelava gradiv: les (IP-OGL)
Sodobna priprava hrane (IP-SPH)
Španščina 1 (IP-ŠI1)
Šport za sprostitev (IP-ŠSP)
Urejanje besedil (IP-UBE)

8. RAZRED:
Filmska vzgoja 8 (IP-FIV 8)
Izbrani šport (IP-IŠP)
Likovno snovanje 2 (IP-LS2)
Načini prehranjevanja (IP-NPH)
Nemščina 2 (IP-NI2)
Robotika v tehniki (IP-RVT)
Šolsko novinarstvo (IP-ŠNO)

9. RAZRED:
Čebelarstvo (IP-ČEB)
Elektronika z robotiko (IP-EZR)
Likovno snovanje 3 (IP-LS3)
Šolsko novinarstvo (IP-ŠNO)
Šport za zdravje (IP-ŠZZ)

Hvala!
Andrej Podpečan, ravnatelj

DEŽELAK Karmen
07. junij 2021


<< Preglej vse novice