Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


OKROŽNICA PRILAGODITEV IZVEDBE POUKA

Spoštovani!
Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih in glasbenih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:
- učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
-  učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo,
- v glasbenih šolah se pouk izvaja na daljavo.

Več lahko preberete v okrožnici.

Pouk na naši šoli bo potekal s pomočjo videokonferenc zoom, komunikacije eAsistenta (kanali, oglasne deske, spletne učilnice Xooltime). Gradiva bodo objavljena tudi na spletni strani šole v rubriki interaktivne vsebine. Prav tako, bo ponovno zaživela naša spletna knjižnica.

Pouk za učence, ki se šolajo na domu, bo potekal po urniku. Že sedaj vas prosim za sprotno odzivnost. Ne prisotnost učenca na uri, se bo beležila isto, kot ne prisotnost učenca pri pouku.

Normalno bo potekala prehrana in prevoz za učence razredne stopnje.

Od vključno sobote, 17. 10. 2020 dalje, zapiramo telovadnice in zunanja igrišča za vse zunanje uporabnike.

Andrej Podpečan, ravnatelj

OKROŽNICA PRILAGODITEV IZVEDBE POUKA

DEŽELAK Karmen
15. oktober 2020


<< Preglej vse novice