Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


LIKOVNI IZDELKI

9. RAZRED
Devetošolci so v času karantene raziskovali sodobne smeri kiparstva. Ena izmed zelo zanimivih, vendar pogosto nerazumljenih smeri sodobnega kiparstva je tudi konceptualno kiparstvo, kjer je v ospredju ideja ali koncept umetnika. Umetnik koncept domiselno oblikuje s pomočjo različnih kiparskih materialov ali pa kar z najdenimi predmeti. Učenci so se postavili v vlogo ustvarjalca konceptualne Ready – made umetnosti tako, da so doma poiskali različne predmete in jih postavili v drugačen kontekst, jim dali nov pomen. Nastale so zanimive umetnine, vsaki pa so učenci dodali tudi kratek zapis koncepta in naslov. Konceptov ne bomo objavljali, zato pa poizkusite vi gledalci, sami ugotoviti, kakšno sporočilo nosi posamezen izdelek.
GALERIJA

8. RAZRED
Osmošolci so spoznavali nefiguralno kiparstvo. Seznanili so se z obstojem nefiguralnih kipov,  katerih oblika ni vezana na zunanjo resničnost predmeta ali figure, temveč je neprepoznavna, poenostavljena in abstraktna. Z nefiguralnim kipom želi kipar nekaj sporočiti gledalcu. Navadno gre za sporočanje svojega doživljanja, občutenja, dogajanja kar lahko prepozna gledalec tudi v imenu kipa. Osmošolci so naredili zelo zanimive in sporočilne nefiguralne kipe, med katerimi pa se je pojavil tudi kakšen figuralen – vendar kljub temu vreden ogleda.
GALERIJA

7. RAZRED
Sedmošolci so spoznavali arhitekturo in načine gradnje. Ena izmed načinov je tudi skeletna gradnja, ki so jo učenci na poenostavljen način iz papirja izvedli doma. Kljub enotnemu navodilu, je bil vsak izmed učencev pri gradnji makete moderne arhitekture zelo ustvarjalen in edinstven. Z izdelki so ponovno dokazali, da so polni idej in, da znajo poiskati zanimive rešitve likovnih problemov.
GALERIJA

LIKOVNO USTVARJANJE
Znotraj predmeta likovno ustvarjanje, so ustvarjal učenci, ki so se ob rednih, lotili tudi dodatnih likovnih nalog. Nastalo je nekaj prelepih izdelkov.
GALERIJA

NUM – NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST
Pri tem predmetu so učenci četrtih, petih in šestih razredov pripravljali lutkovno predstavo z velikimi lutkami javajkami, ki so žal ostale v šoli nedokončane. Kljub temu pa doma ( po pripravljenih navodilih in enostavnih načrtih) dalje ustvarjajo manjše lutke iz materialov, ki jih imajo na voljo. Nastala je razstava pisanih in raznolikih lutk.
GALERIJA

Mentorica
Nina Tuš

DEŽELAK Karmen
24. maj 2020


<< Preglej vse novice