Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


PONOVNO IZVAJANJE POUKA

Spoštovani starši, učenke in učenci!

V petek pozno popoldan smo slovenske osnovne šole v s strani MIZŠ (okrožnica), ZRSŠ ter NJIZ prejele priporočila za ponovno izvajanje pouka učencev 1. triade v osnovni šoli.

Kaj bo odpiranje šol pomenilo glede epidemije, kako bo potekal pouk, prevozi še trenutno ne vemo, saj so bile šole od 13. 3. 2020 zaprte, v drugih državah pa prav tako še nimajo zadostnih izkušenj. Menim, da bomo ob upoštevanju navodil in priporočil ustreznih strok lahko hkrati ustrezno zavarovali zdravje in počutje naših otrok ter jim omogočili kar se da normalno delo v šoli.

Strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za učence pred vrnitvijo v šolo. V primeru, da ima otrok katero izmed navedenih zdravstvenih težav oz. da prebiva v družini oz. v istem gospodinjstvu še kakšen drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima navedene zdravstvene omejitve, takemu otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se morate posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine, saj je ob odločitvi, da se otroka ne pošlje nazaj k pouku, šoli potrebno posredovati zdravniško mnenje. Pouk smejo obiskovati le zdravi učenci brez znakov akutne okužbe dihal. Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci s sabo prinesti podpisano izjavo staršev, ki jo lahko najdete na tej povezavi. Izpolnjeno in podpisano izjavo morate starši oz. otrok imeti s sabo prvi dan pouka, to je 18. 5. 2020, saj brez nje otroka ne smemo spustiti v zgradbo šole. V kolikor jo ne morete natisniti jo napišite na roke.

Kot je bilo določeno s strani NIJZ bodo na matični šoli iz razredov oblikovale manjše učne skupine, ki bodo štele največ do 15 učencev. Skupine oz. učenci bodo celoten čas pouka preživeli v njim določenem prostoru, ki ga ne bodo zapuščali, saj ne bo prehajanja iz ene učilnice v drugo. Tudi med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci učilnic ne bodo zapuščali. Pred in po pouku ter med vsakim odmorom bomo prostore intenzivno prezračili. Malico bodo učenci zaužili v razredu, v jedilnici se bo postreglo zgolj kosilo.

Za prihod do šole se priporoča peš hoja in individualni prevoz s strani staršev v kolikor bo to mogoče (brez združevanja učencev), odsvetujejo se druge oblike (javnega) prevoza. Šolski prevoz se bo organiziral na podlagi podatkov vprašalnika, ki vam ga bodo razredničarke poslale po e-pošti.

Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično skozi za to predviden vhod in pri tem ohranjali 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Natančno kako bo potekalo boste obveščeni do sobote, 17. 5. 2020. Šola bo v času izvajanja obveznega in razširjenega programa zaklenjena, da bomo tako preprečili vstop nepooblaščenim osebam ter tako zmanjšali možnost prenašanja okužbe.

Prilagoditveno obdobje v prvem tednu bo usmerjeno v način dela in ravnanja učencev v drugačnih pogojih, kot so jih bili vajeni pred zaprtjem šol. V nadaljevanju bo sledilo postopno poglabljanje in nadgrajevanje dosežene ravni znanja, ki so ga učenci pridobili v času izobraževanja na daljavo.

NJIZ je ob koncu svojih priporočil zapisal še, da se bodo le-ta spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji. Šola vas bo o vseh relevantnih in pomembnih informacijah obveščala sproti.

Zaradi lažje organizacije na šoli vam bodo razredniki na e-pošto  poslali vprašalnik, ki ga prosim v najkrajšem možnem času izpolnite in ga posredujte nazaj razrednikom.

Z željo, da skupaj ustvarimo prijetno šolsko okolje v danih razmerah, vas lepo pozdravljamo

Andrej Podpečan, ravnatelj

DEŽELAK Karmen
11. maj 2020


<< Preglej vse novice