Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


SPOROČILO O POUKU NA DALJAVO

Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

Zaradi bolezni, ki je prizadela velik del sveta, smo bili primorani organizirati delo na domu. Prvi teden smo vzpostavljali organizacijo, sistem delovanja šole in urejali načine komunikacije z učenci, da bo delo v naslednjih tednih potekalo nemoteno.

Od ponedeljka, 23. 3. 2020, bo pouk na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice potekal na daljavo po urniku. Takšna oblika dela predstavlja vsem nam poseben izziv, saj pravo e-šolstvo v Sloveniji še ni zaživelo. Učitelji smo se morali na hitro soočiti z dejstvom, kako pripraviti kvalitetno gradivo in vam ga posredovati v pregledni obliki.

Uporabljali bomo komunikacijo preko eAsistenta in službene e-naslove učiteljev. Gradiva za pouk, knjižnično in ostalo gradivo, lahko najdete že sedaj na spletni strani šole.

Učenci ste se znašli pred izzivom – vstopate v sistem drugačnega šolskega dela. Priporočam vam, da vestno opravljajte svoje obveznosti in naloge ter se sproti učite. Sprejmite takšno obliko pouka kot izziv, naj vas ne bo strah stopiti v kontakt s svojimi učitelji, jim poslati elektronsko sporočilo in jih povprašati o nejasnostih pri obravnavani snovi.

Gradiva boste po dogovorjenih poteh dobivali sproti, za vsak dan posebej.

Učenci, dopoldanski čas je namenjen pouku. Vsakih 45 min si vzemite vsaj 5 min odmora, prezračite prostore in nadaljujte z delom. Naloge pišite v svoje zvezke/delovne zvezke/urejevalnike besedil – Word ali pa jih rešujte interaktivno, kot bo navedeno v navodilih učitelja. 

V primeru nejasnosti pošljite učiteljem vprašanje po komunikaciji, ki je dogovorjena (kanali, e-pošta…). Med 8. in 13. uro bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja. Če bo vprašanj več, bodo učitelji odgovarjali v kasnejših urah. V tem primeru boste odgovore prejeli do naslednjega jutra. Če se pojavijo nejasnosti ali pa si želite, da vam učitelj poda povratno informacijo, poslikajte gradivo s telefonom in ga pošljite.

Starši, prosimo vas, da svojim otrokom pomagate pri razporejanju časa in pisanju elektronskega sporočila. Za strokovno razlago snovi, za pojasnila in povratno informacijo smo zadolženi učitelji – naj nas učenci sprašujejo. Pot do znanja ne pozna ovir.

Prijetno delo vam želimo in ostanite zdravi.

Andrej Podpečan, ravnatelj in strokovni delavci Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice

 

KLANČAR Dušanka
20. marec 2020


<< Preglej vse novice