Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Knjižnica - Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice na podlagi zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS št. 12/96 omogoča, da si starši lahko za vse učence od 1. do 9. razreda v šolskem letu 2019/2020 iz šolskega učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ker ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, letos ne bomo izdajalinaročilnic za izposojo učbenikov. Če si si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem pisno obvestijo skrbnico učbeniškega sklada, Špelo Mišmaš, do 22. 6. 2019.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci nepoškodovane učbenike vrniti na šolo. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 27/17), plača odškodnino.

V šolskem letu 2019/2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za 1. in 2. razred.
Delovne zvezke za učence od 3. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami.

Rimske Toplice, 10. 6. 2019                                    Skrbnica učbeniškega sklada: Špela Mišmaš     

 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV:

Matična šola Rimske Toplice
Podružnična šola Jurklošter
Podružnična šola Sedraž
Podružnična šola Zidani Most