Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Projekti - Ključni projekti in dejavnosti

Ključni projekti in dejavnosti

Prednostne usmeritve in projekti:

KULTURNA ŠOLA
UNESCO
Z BRANJEM V SVET
EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
ZDRAVA ŠOLA
ŠOLSKI EKOVRT
ŠOLSKA SHEMA, Slovenski tradicionalni zajtrk
NEON - MOČNI, VARNI, SVOBODNI
ŠOLSKI PARLAMENT
i-EARN; šola za mir, MACHINTO
NEVERJETNA LETA
SIMBIOZ@ ŠOLA: SIMBIOZA GIBA IN RAČUNALNIŠTVA
AŠKERČEVI TURISTI
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
PROMETNO VARNOSTNE DEJAVNOSTI
FORMATIVNO SPREMLJANJE
INTENZIVNE PRIPRAVE PEVSKIH ZBOROV NA REVIJE IN TEKMOVANJA
VZGOJNO DELOVANJE NA ŠOLI