Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek (LDN)
11. september 2019 - matična šola
12. september 2019 - PŠ JU, PŠ SE, PŠ ZM

2. roditeljski sestanek (tematski / izobraževalni)
izobraževalni oktober/november 2019

3. roditeljski sestanek
april/maj 2020 

Učitelji/razredniki matične in podružničnih šol bodo roditeljske sestanke aktualizirali z informacijami o dogajanju v posameznem razredu oz. na šoli ter z družabnimi srečanji in drugimi neformalnimi oblikami druženja.
Za prvi roditeljski sestanek načrtujemo skupno načrtovanje LDN za tekoče šolsko leto (stroškovnik) in druge pomembnejše informacije ter dogovore ob začetku šolskega leta.
Načrtujemo tudi skupni izobraževalni roditeljski sestanek v oktobru - "Različnost nas bogati".
V mesecu maju in juniju bosta še sestanka - spoznavno-informativna dneva za bodoče prvošolce in šestošolce ter njihove starše.
Staršem naših učencev so vrata šole odprta tudi ob različnih dnevih dejavnosti, bodisi kot obiskovalcem ali našim partnerjem pri uresničevanju ciljev projektov šole, šole v naravi, kulturnih, naravoslovnih, tehničnih, športnih in drugih dni, ki se bodo odvijali skozi celo šolsko leto.