Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Govorilne ure

Govorilne ure in druge oblike sodelovanja

Tudi v tem šolskem letu bodo skupne govorilne ure na matični šoli vsak drugi ponedeljek, na podružničnih šolah pa vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure.

MATIČNA ŠOLA
UČITELJ / DAN, URA
Irena Vavričuk - sreda, 11.35–12.20
Monika Randjelović - po predhodni najavi
Klara Trkaj - sreda, 10.45–11.30
Tina Božič - četrtek, 10.45–11.30
Daniela Babič - ponedeljek, 9.55–10.40
Jelka Jelenc - ponedeljek, 11.35–12.20
Katja Mejač - sreda, 10.45–11.30
Natalija Sojč Breznik - torek, 8.00–8.45
Klavdija Artank - sreda, 11.35–12.20
Karmen Keše - ponedeljek, 8.50–9.35
Janja Holcer - ponedeljek, 9.55–10.40
Špela Mišmaš - torek, 9.55–10.40
Natalija Pušnik - torek, 10.45–11.30
Karmen Deželak - petek, 8.50–9.35

Janja Cesar Doberšek - ponedeljek, 12.25–13.10
Tilen Fidler - ponedeljek, 12.25–13.10
Mateja Hriberšek - po predhodni najavi
Barbara Jordan - po predhodni najavi
Dušanka Klančar - torek, 8.50–9.35
Veronika Kovačič - dopoldne, po predhodni najavi
Estera Krajnc - v času OPB, po predhodni najavi
Lidija Lazar- dopoldne, po predhodni najavi
Marinka Mesojedec Koritnik - ponedeljek, 9.55–10.40
Irena Mlakar - petek, 8.00–8.45
Jasmina Oblak - sreda, 8.00–8.45
Nuša Ocvirk - po predhodni najavi
Nina Praznik -  v času OPB, po predhodni najavi
Matej Senica - petek - 8.50–9.35
Alenka Štigl - petek, 11.35–12.20
Nina Tuš - po dogovoru s starši
Franc Unuk - sreda, 9.55–10.40

PŠ JURKLOŠTER
UČITELJ / DAN, URA
Nika Kosem - četrtek, 11.00–11.45
Darja Horjak - ponedeljek, 11.50–12.35

Patricija Arčan - petek, 9.20-10.05
Mateja Hriberšek - po predhodni najavi
Estera Krajnc - po predhodni najavi
Nuša Ocvirk - po predhodni najavi

PŠ SEDRAŽ
UČITELJ / DAN, URA
Ana Mavrin - ponedeljek, 11.45–12.30
Maja Lapornik - sreda, 8.15–8.45
Vesna Stopinšek - torek, 11.00–11.45

Patricija Arčan - v času OP, po predhodni najavi
Karmen Deželak - torek, četrtek
Mateja Hriberšek - v času OPB in JV,  po predhodni najavi
Estera Krajnc - v času OPB, po predhodni najavi
Nuša Ocvirk - po predhodni najavi

PŠ ZIDANI MOST
UČITELJ / DAN, URA
Mirica Štaut - ponedeljek, 11.35–12.20
Jasna Koritnik - sreda, 12.40–13.25
Magdalena Stopinšek - ponedeljek, 9.05–9.50

Franci Brečko - v času OPB, po predhodni najavi
Janja Cesar Doberšek - v času OPB, po predhodni najavi
Barbara Jordan - po predhodni najavi
Monika Povše - po predhodni najavi
Nuša Ocvirk - po predhodni najavi
Alenka Štigl - po predhodni najavi