Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

V šolski svetovalni službi učencem in staršem nudijo svetovanje in pomoč svetovalna delavka: univerzitetna diplomirana psihologinja Veronika Kovačič, logopedinja Lidija Lazar, socialna pedagoginja Monika Povše, likovna pedagoginja s specialno pedagoško dokvalifikacijo Nina Tuš, socialna delavka Ljubica Knap Kresović (predvidoma enkrat tedensko).

Njihovo delo zajema individualno in skupinsko obravnavo učencev, sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole ter ustreznimi institucijami na področju samega šolanja, dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, odprave govornih in drugih primanjkljajev in težav, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, poklicnega svetovanja, reševanju socialno-ekonomskih stisk ter šolske klime, vzgoje, kulture ter reda.
 

OGOUT - BREZPLAČNA SVETOVANJA in smernice za starše ob pojavu ZASLONSKE ODVISNOSTI
https://www.logout.si/sl/svetovanja/
https://www.logout.si/assets/Uploads/LOGOUTsmernicezastarseoktobe201611.PDF