Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Tekmovanja

KOLEDAR TEKMOVANJ 2018/2019

PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD

TEKMOVANJE
 
                                                                        TERMIN
 
 
  ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 8. R. 15. 10. 2018   19. 11. 2018
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 9. R. 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019
MARATON POEZIJE 13. 11. 2018   7. 2. 2019
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE 21. 1. 2019   30. 3. 2019
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE 17. 10. 2018   30.11. 2018
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 12. 10. 2018   17. 11.2018
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE 21. 3. 2019   13. 4. 2019
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE 6. 12. 2018   12. 1. 2019
VESELA ŠOLA 13. 3. 2019   10. 4. 2019
BOBER 12. 11. -16. 11. 2018   12. 1. 2019
BRALNA ZNAČKA 2. - 5. r. SKOZI VSE LETO  
BRALNA ZNAČKA 6. - 9. r. SKOZI VSE LETO  
RAČUNANJE JE IGRA      
CICI VESELA ŠOLA SKOZI VSE LETO  
KAJ VEŠ O PROMETU MAJ 2019    
NARAVOSLOVJE - KRESNIČKA 6. 2. 2019    
MEHURČKI 5.4. 2019    
ANGLEŠ. BRALNA ZNAČKA 4. - 9. r. 4. - 8. 3. 2019  
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 7. - 9. r. 11. - 15. 3. 2019  
LIKOVNI NATEČAJI FEBRUAR / MAREC 2019  
ŠPORTNA TEKMOVANJA SKOZI VSE LETO  
ČISTI ZOBJE SKOZI VSE LETO  
EKO KVIZ 12. 2. 2019    
EKO BRALNA ZNAČKA SKOZI VSE LETO  
ČEBELARSTVO      
PRVA POMOČ  - RK APRIL 2019  
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA MAREC 2019  
MLADI RAZISKOVALCI APRIL 2019