Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

V letošnjem letu je na naši šoli tretji predmet pri NPZ LIKOVNA UMETNOST.

september 2018 - objava sklepa ministra o izboru tretjega predmeta v 9. razredu za posamezno šolo
7. maj 2019 (torek) - NPZ SLJ – redni rok za 6. in 9. razred
9. maj 2019 (četrtek) - NPZ MAT – redni rok za 6. in 9. razred
13. maj 2019 (ponedeljek) - tretji predmet – redni rok 9. razred, NPZ TJA – 6. razred
3. junij 2019 (ponedeljek) - seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
3. - 5. junij 2019 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
6. junij 2019 (četrtek) - seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
6. - 10. junij 2019 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
14. junij 2019 (petek) - razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda
24. junij 2019 (ponedeljek) - razdelitev obvestil o dosežku učencem 6. razreda