Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

V tem šolskem letu učencem na razredni in predmetni stopnji pripada 44 ur interesnih dejavnosti na teden.
Tudi letošnja ponudba interesnih dejavnosti  za  vse učence centralne in podružničnih šol nudi možnost razvijanja otrokovega interesa oziroma močnega področja ter možnost  izbire, za katero pa je značilno, da  povečuje interes za ustvarjanje in učenje.

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA CŠ

INTERESNA DEJAVNOST INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC
OPZ CICI SONČKI 1., 2. R. ALENKA ŠTIGL
OPZ SONČKI 3. - 5. R. ALENKA ŠTIGL
RAČUNALNIŠKE IGRARIJE 2., 3. R. KLARA TRKAJ
BRALNA ZNAČKA
1. - 2. R.
3. - 9. R.
MATEJA HRIBERŠEK
KLARA TRKAJ, IRENA VAVRIČUK
JANJA HOLCER, IRENA MLAKAR, KARMEN ULAGA
"KAJ VEŠ O PROMETU?" 6. - 9. R. JOŽICA KRAJNC-ROMIH
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 6. - 9. R. TILEN FIDLER
PODMLADEK RDEČEGA KRIŽA IN PRVA POMOČ 8. - 9. R. KLAVDIJA ARTANK
ŠAHOVSKI KROŽEK 6. - 9. R. TILEN FIDLER
ŠPORTNI KROŽEK 6. - 9. R.  JOŽICA KRAJNC-ROMIH
ŠOLSKI PARLAMENT 1. - 9. R. ŠPELA MIŠMAŠ, KARMEN ULAGA
MPZ ŽAREK 6. - 9. R. ALENKA ŠTIGL
LIKOVNI KROŽEK  6. - 9. R.  IRENA MLAKAR
PLANINSKI KROŽEK 1. - 9. R. ANA MAVRIN, PATRICIJA JAZBEC, NUŠA OCVIRK
PROMETNO - KOLESARSKI KROŽEK  5. R. DANIELA BABIČ
VESELA ŠOLA  4. - 5. R.
6. - 9. R.
JELKA JELENC
ŠPELA MIŠMAŠ
AŠKERČEVI TURISTI 7. - 9. R. NUŠA OCVIRK, JASMINA OBLAK
ZABAVNA MATEMATIKA 6. - 9. R. KATJA MEJAČ
ČEBELARSKI KROŽEK 4. - 9. R. ANTON KRIVEC, Čebelarsko društvo Laško
UNESCO KROŽEK 7. - 9. R. DUŠANKA KLANČAR
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2. - 9. R. KARMEN DEŽELAK, JASNA KORITNIK, NUŠA OCVIRK, NATALIJA PUŠNIK
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4. - 9. R. JASMINA OBLAK, NATALIJA PUŠNIK
ORFFOV KROŽEK 6. - 9. R. ALENKA ŠTIGL
GLEDALIŠKI KROŽEK  6. - 9. R. JANJA HOLCER

 

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
Popoldanske dejavnosti ( financirajo starši , vodijo društva/klubi/posamezniki; šola nudi prostor )
GLASBENA ŠOLA 1. do 9. r GŠ Laško - Radeče
KOŠARKAŠKA ŠOLA ZLATOROG  
KOŠARKAŠKI KLUB "Jana" - košarka za deklice  
NOGOMETNA ŠOLA  
PLESNA ŠOLA "Zapleši z mano"  
PLESNI TEČAJ; VALETA 9. RAZRED  
ROKOMETNA ŠOLA   


PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH

INTERESNA DEJAVNOST PŠ JURKLOŠTER
CICI VESELA ŠOLA, PRAVLJIČNI KR., BRALNA ZNAČKA NIKA KOSEM
KNJIŽNICA  MATEJA HRIBERŠEK
KROŽEK RK, Vesela šola, BRALNA ZNAČKA DARJA HORJAK
OPZ MAVRICA ESTERA KRAJNC
  PŠ SEDRAŽ
BRALNA ZNAČKA, KNJIŽNICA MATEJA HRIBERŠEK
VESELA ŠOLA VESNA STOPINŠEK
PLES MAJA LAPORNIK
FOLKLORA ANA MAVRIN
UČNA DELAVNICA
ŠPORT ZA SPROSTITEV
SIMBIOZA
PATRICIJA JAZBEC
OPZ MAVRICA ESTERA KRAJNC
  PŠ ZIDANI MOST
NARAVOLJUBCI MIRICA ŠTAUT
USTVARJALNO NOVINARSKI KROŽEK FRANC BREČKO
GLEDALIŠKI KROŽEK JASNA KORITNIK
OPZ MAVRICA ALENKA ŠTIGL
KROŽEK RDEČEGA KRIŽA MAGDALENA STOPINŠEK
MLADI GASILCI VINKO KOLANDER (zunanji sodelavec)

Učenci 1. in 2. triletja so vključeni v športna programa ZLATI SONČEK (1., 2., 3. razred) in KRPAN (4., 5., 6.razred). Koordinatorica programov je Jožica Krajnc-Romih, izvajalci pa učitelji/ce razrednega pouka in športa.
Namen programa je motivirati učence za gibalno dejavnost in v njih vzpodbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti. Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra. Pravi cilj ni osvajanje medalj, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.