Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov  šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov.  Posamezni učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je izbirnih predmetov lahko opravičen (v celoti ali delno). V letošnjem šolskem letu bodo učenci 7., 8. in 9. razreda vključeni v naslednje skupine izbirnih predmetov:

Nemščina 2 (NI2) - Jasmina Oblak
Nemščina 3 (NI3) - Natalija Pušnik
Urejanje besedil (UBE) - Franc Unuk
Šport za sprostitev (ŠSP) - Matej Senica
Šport za zdravje (ŠZZ) - Matej Senica
Izbrani šport (IŠP) - Matej Senica
Obdelava gradiv - les (OGL) - Tilen Fidler
Robotika v tehniki (RVT) - Tilen Fidler
Daljnogledi in planeti (DIP) - Tilen Fidler 
Elektronika z robotiko (EZR) - Tilen Fidler
Zvezde in vesolje (ZVE) - Tilen Fidler
Okoljska vzgoja (OV3) - Katja Mejač
Glasbena dela (GLD) - Alenka Štigl
Gledališki klub (GKL) - Janja Holcer
Vzgoja za medije - radio (RAD) - Jasmina Oblak
Vzgoja za medije - televizija (VZM) - Jasmina Oblak
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNN, GLP) - Klavdija Artank


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da obiskujejo pouk tistih predmetov, ki so jih izbrali glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti (znanje pri NIP se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in vplivajo na napredovanje v višji razred).

MATIČNA ŠOLA
Umetnost (NUM) - Nina Tuš
Šport (NŠP) - Matej Senica
PŠ SEDRAŽ
Umetnost (NUM) - Maja Lapornik


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1. R.)

MATIČNA ŠOLA
Angleščina - Nuša Ocvirk