Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/21

Poleg obveznih predmetov  šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov.  Posamezni učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je izbirnih predmetov lahko opravičen (v celoti ali delno). V letošnjem šolskem letu bodo učenci 7., 8. in 9. razreda vključeni v naslednje skupine izbirnih predmetov:

Nemščina 2 (NI2) - Jasmina Oblak
Nemščina 3 (NI3) - Natalija Pušnik
Urejanje besedil (UBE) - Franc Unuk
Šport za sprostitev (ŠSP) - Matej Senica
Šport za zdravje (ŠZZ) - Matej Senica
Izbrani šport (IŠP) - Matej Senica
Obdelava gradiv - les (OGL) - Tilen Fidler
Robotika v tehniki (RVT) - Tilen Fidler
Daljnogledi in planeti (DIP) - Tilen Fidler 
Elektronika z robotiko (EZR) - Tilen Fidler
Zvezde in vesolje (ZVE) - Tilen Fidler
Okoljska vzgoja (OV3) - Katja Mejač
Glasbena dela (GLD) - Alenka Štigl
Gledališki klub (GKL) - Janja Holcer
Vzgoja za medije - radio (RAD) - Jasmina Oblak
Vzgoja za medije - televizija (VZM) - Jasmina Oblak
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNN, GLP) - Klavdija Artank


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da obiskujejo pouk tistih predmetov, ki so jih izbrali glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti (znanje pri NIP se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in vplivajo na napredovanje v višji razred).

MATIČNA ŠOLA
Umetnost (NUM) - Nina Tuš
Šport (NŠP) - Matej Senica
PŠ SEDRAŽ
Umetnost (NUM) - Maja Lapornik


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1. R.)

MATIČNA ŠOLA
Angleščina - Nuša Ocvirk