Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Obvestila


ŠOLSKA PREHRANA

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da se je s 1. 3. 2019 spremenila cena šolskega kosila in popoldanske malice.
Nova cena šolskega kosila je:
- za učence 1.- 5. razreda 2,25 EUR in
- za učence 6. -9. razreda 2,50 EUR.

Nova cena popoldanske malice je 1,17 EUR.
Nove cene so bile soglasno potrjene na sejah Sveta staršev in Sveta zavoda 26. 2. 2019.
Cena šolske malice ostaja nespremenjena. Določi jo Ministrstvo ob začetku šolskega leta (v tem šolskem letu znaša 0,80EUR dnevno).

Rimske Toplice, 1. 3. 2019                                         

DEŽELAK Karmen
02. marec 2019


<< Preglej vse novice