Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Podružnične šole - Sedraž - Novice


OBVESTILO STARŠEM - UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice na podlagi zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS št. 12/96 omogoča, da si starši lahko za vse učence od 1. do 9. razreda v šolskem letu 2019/2020 iz šolskega učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ker ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, letos ne bomo izdajalinaročilnic za izposojo učbenikov. Če si si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem pisno obvestijo skrbnico učbeniškega sklada, Špelo Mišmaš, do 22. 6. 2019.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci nepoškodovane učbenike vrniti na šolo. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 27/17), plača odškodnino.

V šolskem letu 2019/2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za 1. in 2. razred.
Delovne zvezke za učence od 3. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami.

Rimske Toplice, 10. 6. 2019                                    Skrbnica učbeniškega sklada: Špela Mišmaš


IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV:
Podružnična šola Sedraž


NOVOST ZA PRIHODNJE ŠOLSKO LETO – ŠOLSKI COPATI
Z novim šolskim letom bo obvezna uporaba šolskih copat (balerink) za učence 1.- 5. razreda matične in podružničnih šol; za  učence 6. - 9. razreda bo obvezna uporaba šolskih copat (barelink) ali hišnih copat (z nedrsečim podplatom).
Pri izbiri šolskih copat bodite pozorni, da izberete takšne, ki zagotavljajo dober oprijem s podlago. Zaradi zdravstvenih in higienskih razlogov priporočamo uporabi copat iz naravnih in pralnih materialov. 

DEŽELAK Karmen
16. junij 2019


<< Preglej vse novice