Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

O šoli - Šolska shema

Šolska SHEMA

 
Na naši šoli že vrsto let sodelujemo v projektu »Shema šolskega sadja in zelenjave«, katerega namen je, da učencem poleg rednih obrokov ponudimo še dodaten obrok sadja in/ali zelenjave. Lansko leto smo se vključili v Šolsko shemo - evropsko shemo razdeljevanja šolskega sadja, zelenjave in mleka. Prenovljena shema se je v vseh državah EU začela izvajati 1. avgusta lani. Naša šola sodeluje tudi letos. 

Cilj šolske sheme je povečanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in s tem s prispevek k spodbujanju zdravih prehranskih navad in uživanju lokalno pridelane hrane (poleg rednih obrokov ponudimo še dodaten obrok sadja in/ali zelenjave ali mleka).

Razdeljevanje bo na centralni šoli in na podružnicah potekalo najpogosteje ob torkih in četrtkih.
Sadje, zelenjava in mleko so financirani s strani EU in zato jih lahko uživajo vsi učenci in ne le tisti, ki so prijavljeni na šolske obroke.

Vodja šolske prehrane Špela Mišmaš