Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

O šoli - Prevozi učencev

Prevozi učencev

Učenci 1. razreda, otroci s posebnimi potrebami in tisti, ki so oddaljeni od šole več kot štiri kilometre in imajo od doma do šole nevarno prometno pot, so upravičeni do brezplačnega prevoza. Prevoze opravljajo Mitja Moškotevc (šolski avtobus, kombiji) in Zvone Škorja (kombiji) skladno z voznim redom za posamezno relacijo. Za PŠ Jurklošter je prevoznik s kombijem Franci Gračner.
Zaradi varnosti morajo učenci med vožnjo s šolskimi prevozi upoštevati pravila o prometni varnosti ter navodila voznika in spremljevalcev.
Prevoze v celoti financira občina Laško. 

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV 2018/2019