Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

O šoli - Varstvo učencev

Varstvo učencev

Za učence 1.razreda je organizirano jutranje varstvo, za ostale učence vozače pa varstvo vozačev skladno s šolskimi prevozi. Po pouku so prijavljeni učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja na centralni šoli in podružničnih šolah Jurklošter, Sedraž in Zidani Most. 

Dejavnost- KAJ

Izvajalec- KDO

OPB 1 

Špela Mišmaš
Monika Randjelović

OPB 2 

Martina Jelenc
Nika Praznik

OPB 3 

Estera Krajnc
Špela Mišmaš

OPB 4 

Jasmina Oblak
Nika Praznik

Jutranje varstvo

 
PB / VV

učitelji po urniku varstva vozačev in dežurstva (Janja Holcer)

PŠ Sedraž

 

Jutranje varstvo

Mateja Hriberšek

OPB

Mateja Hriberšek
Patricija Jazbec
Maja Lapornik
Ana Mavrin
Vesna Stopinšek
Estera Krajnc

PŠ Zidani Most

 

Jutranje varstvo

 

OPB

Magdalena Stopinšek
Janja Cesar-Doberšek
Nina Praznik

PŠ Jurklošter

 

Varstvo vozačev, OPB

Estera Krajnc

OPB

Milena Pušnik

Drugo CŠ

 

JVV– 6.30 – 7.55

Jutranje varstvo vozačev

PVV– 13.30  - 15.15

Popoldansko VV

učitelji po urniku varstva

 

učitelji po urniku
(jedilnica, telovadnica, igrišče,
zgornja avla)

Dežurstvo v odmorih;

dva učitelja hkrati na RS in PS
(telovadnica, igrišče, garderobe, hodniki, jedilnica)

Varstvo v času pouka
(proste ure)

učitelji po razporedu
(avla, razredi)

VV po pouku

učitelji po urniku
(avla, telovadnica, igrišče,..)

Dežurstvo/vratarstvo

učenci 9. in 8.r - hišni red
(garderoba, jedilnica, hodniki)

Nošenje malice prvošolcem

Odnašanje v kuhinjo

učenci 9. razreda

učenci 5. razreda

Delitev opoldanske malice

učenci 8. razreda