Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

O šoli - Varstvo učencev

Varstvo učencev

Za učence 1.razreda je organizirano jutranje varstvo, za ostale učence vozače pa varstvo vozačev skladno s šolskimi prevozi. Po pouku so prijavljeni učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja na centralni šoli in podružničnih šolah Jurklošter, Sedraž in Zidani Most. 

OPB/CŠ
OPB1 -
Jasmina Oblak, Monika Randjelović 
OPB2 - Nina Praznik, Špela Mišmaš
OPB3 - Barbara Jordan, Estera Krajnc
OPB4 - Daniela Babič, Tina Božič
JUTRANJE VARSTVO - Daniela Babič, Jasmina Oblak, Nina Praznik
VARSTVO VOZAČEV IN DEŽURSTVO MED ODMORI - učitelji po urniku varstva vozačev in dežurstva

OPB/JU
Patricija Arčan
VARSTVO VOZAČEV/OPB - Estera Krajnc

OPB/SE
Patricija Arčan, Anja Erjavec, Mateja Hriberšek, Estera Krajnc, Maja Lapornik, Ana Mavrin
JUTRANJE VARSTVO - Anja Erjavec, Mateja Hriberšek

OPB/ZM
Franc Brečko, Janja Cesar Doberšek
JUTRANJE VARSTVO - Franc Brečko, Barbara Jordan, Nuša Ocvirk, Magdalena Stopinšek