Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Galerija -LUM - 4.in 5.r Zidani Most

Galerija -LUM - 4.in 5.r Zidani Most

20. april 2020